Stockholm | 20/08

Citycon: Oppkjøp av Sektor Gruppen

Geelmuyden Kiese (GK) har et løpende samarbeid med den finske kjøpesenterkjeden Citycon. GK bistår med strategisk og operativ kommunikasjonsbistand innenfor PR og IR.

PK8

Geelmuyden Kiese (GK) har et løpende samarbeid med den finske kjøpesenterkjeden Citycon. GK bistår med strategisk og operativ kommunikasjonsbistand innenfor PR og IR.

I april 2015 startet Geelmuyden Kiese å bistå Citycon med planlegging av det kommende oppkjøpet av Petter Stordalens Sektor Gruppen, et oppkjøpt verdt 1,47 milliarder euro (ca. 13 milliarder NOK). Transaksjonen er den største eiendomstransaksjonen av sitt slag i Norges historie, og gjorde Citycon til den største børsnoterte kjøpesenter spesialisten i Norden målt etter gross asset value (GAV).

 

Utfordringer:

 1. Å bistå Citycon med en kommunikasjonsplan for oppkjøpet og kommunikasjonsrådgivning knyttet til PR og IR.
 2. Arrangere en pressekonferanse i Oslo
 3. Medierelasjoner i Norge

 

Implementering:

GK samarbeidet tett med Citycon i flere uker før annonseringen. GK bistod med utvikling av materiell, børsmeldinger, og utvikling og kvalitetssikring knyttet til mediepresentasjon. GK har også vært involvert i medierelasjoner, noe som inkluderer mediekontakt og fasilitering av intervjuer med Citycons ledelse og styre.

 

Resultater:

 1. Rettmessig og god gjennomføring av oppkjøpet av Sektor Gruppen i mai 2015.
 2. God gjennomføring av pressekonferansen dagen etter 2. pinsedag.
 3. Høy mediesynlighet og varemerkebygging av Citycon før, under og etter oppkjøpet.
  1. 118 artikler ble distribuert fra 22.-28. mai
  2. 35 % av artiklene var i rikspressen
  3. Dagens Næringsliv/dn.no publiserte 18 artikler
  4. Størst regional mediedekning i Telemark

 

PK7