Oslo | 14/12

The Devold Protection Challenge

For å hjelpe Devold laget GK verdens råeste produktdemonstrasjon. Prosjektet ble tildelt "Certificate of Excellence" i kategorien "Creation of Persuasive Content" i 2015 In2Sabre Awards EMEA.

UTFORDRINGEN:

Devold ville styrke og videreutvikle sine merkevarer. Etter et vellykket merkevareprosjekt har GK vært Devolds strategiske kommunikasjonspartner de siste tre år. Et av de største og viktigste prosjektene gjennomført i denne perioden er for Devold Protection. Devold Protection utvikler undertøy og mellombekledning som beskytter brukere mot kulde, flammer og metallsprut. Produktene brukes av arbeidstakere på byggeplasser og oljeplattformer og kjøpes i større kvanta. Til tross for strålende tilbakemeldinger fra brukerne, svært gode testresultater og fokus på innovasjon og forskning, opplevde Devold Protection at det var tøft å komme inn på nye markeder for beskyttelsestøy: beslutningstakere prioriterte ikke bytting av underleverandører/testing av nye underleverandører, markedet er veldig spisset og tilstedeværelse på messer og andre relevante arenaer gav ikke gitt ønsket effekt.

MÅL:

–   Skape oppmerksomhet til merket i relevante bransjer i Norge, Sverige, Tyskland, UK, Frankrike, Island og Tsjekkia.

–   Posisjonere Devold Protection som leverandør av kompromissløs kvalitet. Etablere tydelige fotavtrykk for uten å miste Devolds identitet som en tøff leverandør av friluftstøy.

–   Skape interesse, nysgjerrighet og top-of-mind hos beslutningstakerne hva gjelder kjøp av beskyttelsesbekledning.

–   Vise en norsk profil som vil være attraktiv i et internasjonalt marked.

GJENNOMFØRING:

Vi bestemte oss for å lage verdens råeste produktdemonstrasjon, basert på følgende premisser:

–   Seeing is believing.

–   Fokusere på kun én av produktenes tre egenskaper: ullundertøy som beskytter mot flammer og overoppheting.

–   Ivareta hele Devold-merkevaren, bygge profil og omdømme også for Devold Outdoor.

Vi kalte ideen «The Protection Challenge» og endte opp med å gjøre noe ingen hadde gjort før: Sette fyr på en basehopper og få han til å hoppe utfor et fjell. Slik fikk vi vist frem produktenes flammehemmende egenskaper i en svært stressende situasjon, noe som er relevant til hva brukerne vil oppleve dersom noe går galt på ordentlig. Da er man avhengig av å tenke klart, handle raskt og ikke minst: å kunne stole på produktene man bruker.

Se for dere selv:

Caser

1,1 mill

Videofilmen ble vist 1,1 million ganger via nettbaserte videotjenester som Youtube.

60

Det ble skrevet mer enn 60 artikler i norsk og internasjonal presse om ”The Devold Protection Challenge”.

RESULTATER:
  • Bare på YouTube ble filmen sett over 600 000 ganger, totalt har den oppnådd mer enn 1,1 millioner visninger. Mer enn halvparten av disse innenfor de definerte markedene.
  • Nasjonal og internasjonal oppmerksomhet: Mer enn 60 artikler om ”The Devold Protection Challenge” i kampanjeperioden. Bl.a. har National Geographic bedt om å få bruke filmen i redaksjonell sammenheng.
  • Høy eksponering og oppmerksomhet i sosiale medier. Filmen ble delt og spredd til alle verdenshjørner.
  • Økt trafikk til Devolds nettsider og etablert kontakt med flere ledende bransjeaktører innen industri og sikkerhet.