NO

Petter Herming

Petter Herming er grafisk designer/AD, og er faglig leder for strategisk/redaksjonell innholdskommunikasjon i Geelmuyden Kiese. Han har 20 års erfaring fra design, reklame- og PR-bransjen, senest som daglig leder i avdelingen for redaksjonell design (Magazine) i Dinamo. Det har gitt solid erfaring innen produksjon, design og merkevarebygging, med kjernekompetanse på strategi- og konseptutvikling. Petter har tidligere jobbet i Rakett, La Familia/The Missing Link, Grey, partner og daglig leder i Teft Design og Dinamo. Han har også erfaring fra kundesiden etter tre år i Konsernstab kommunikasjon i Posten Norge der han arbeidet med den nye merkevaren til Posten og Bring.