Hvem vinner Tåkeprisene 2017 – din stemme kan avgjøre

TÅKELUR 2017

TÅKEFYRSTE 2017

Illustrasjon: Fredrik Edén

Årets tåkelur går til den som har utvist forbilledlig klar tale i året som er gått. Prisen er en hyllest til godt og tydelig språk, uavhengig av avsender. Årets tåkefyrste er prisens motsats, en markering av utsagn der meningsinnholdet er svakt, klønete eller uforståelig. Prisene er ulik i valør, men har samme formål: Å styrke meningsbrytning og demokrati i Norge. Godt språk tilgjengeliggjør kunnskap og informasjon for alle. Tåkeprat stenger for intellektuell debatt og truer meningsdannelsen i samfunnet.

Tåkeprisene vekker oppmerksomhet. De månedlige prisene for tåkeprat er en tvilsom heder å motta, og mottaker er sjelden fornøyd. Noen hyrer inn advokat, andre skriver sinte mailer (Idrettsforbundet). Tåkeprisene skiller ikke mellom kjønn eller politisk farge, de tar ikke hensyn til makt og de sparker mer enn gjerne oppover. I løpet av 2017 har GKs partnerskap kåret 12 tåkelurer som berømmes for klar tale, og de 12 grelleste tilfellene av tåkeprat. Det er disse nominasjonene som konkurrerer om å bli årets tåkelur og årets tåkefyrste.

Ingen i politikk, næringsliv, organisasjonsliv eller kulturlivet ønsker å få pris for tåkeprat. Løsningen er enkel. Mennesker med makt kan velge å snakke på en måte som folk forstår. Slik skaper vi et mer levende demokrati og et enda bedre samfunn.

Avstemningen er åpen til torsdag 18. januar kl 08.00. Vinnere av tåkeprisene 2017 kunngjøres mandag 22. januar. Det er i hvert én som kan puste lettet ut. Støre holdt seg utenfor listen i 2017. Til gjengjeld snek en ex-nestleder fra Arbeiderpartiet seg inn i siste liten, på vår desemberkåring.

Godt valg!

Av Gunnar Mathisen, Geelmuyden Kiese

Kandidatene til prisene og utsagnene de er nominert for kan du finne her:

TÅKELUR 2017

TÅKEFYRSTE 2017