NSB og Geelmuyden Kiese er klare for avgang

teamet
NSB-TEAMET: Et stort GK-team skal jobbe med NSB-konsernet. Foran fra venstre: Christopher Amundsen Wand, Bård Hammervold og Jannicke Cecilie Holtedahl. Bak fra venstre. Nina Riibe, Celine Mee Storrvik Lehre, Christoffer Lorang Dahl, Pia Bråthen, Petter Herming og Geir Ove Harnes.

Partner og seniorrådgiver Bård Hammervold i GK er svært fornøyd med å ha vunnet to NSB-kontrakter:

– NSB er en av Norges mest kjente merkevarer, og det var en beintøff og profesjonell prosess. At NSB-konsernet velger GK som samarbeidspartner ikke bare på ett område, men på to, viser at vi er i ferd med å lykkes som et integrert kommunikasjonshus, der skillet mellom kommunikasjon, markedsføring og reklame er borte, sier Hammervold.

Samarbeid over fire år

Høsten 2017 utlyste NSB-konsernet anbud på fire kontrakter:

  • Innholdsmarkedsføring
  • Reklame
  • Mediekjøp
  • Øvrige kommunikasjonstjenester

Nå har NSB-konsernet valgt Geelmuyden Kiese som samarbeidspartner både på innholdsmarkedsføring og øvrige kommunikasjonstjenester. PHD er NSB-konsernets nye mediebyrå, imens POL fortsetter som NSBs reklamebyrå. Partene inngår kontrakter som strekker seg over to år, med opsjon på ytterligere to år. Kontraktene omfatter hele NSB-konsernet, som inkluderer NSB Persontog, Nettbuss, CargoNet og nysatsingen Reiseliv.

Reise fra dør til dør

– Dette er spennende tider. Nå endrer transportsektoren seg så raskt at hverdagsreisen til folk flest snart vil se helt annerledes ut. Vi vil gjøre det enklere å velge kollektivtransport ved å sette kunden i sentrum og tilby helhetlige reiser fra dør til dør. GK har et solid team og viser god forståelse for de utfordringene og mulighetene vi står ovenfor. Vi gleder oss til å jobbe med sammen med dem om utvikling av budskap og innhold i egne og fortjente kommunikasjonskanaler, sier Elin Myrmel-Johansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NSB-konsernet.

De seneste årene har Geelmuyden Kiese satset mye på å bygge opp kompetanse på reiseliv og turisme. Kontraktene med NSB-konsernet ser Hammervold som nok et eksempel på at denne satsningen begynner å gi resultater.

I dag er vi bare utrolig stolte

Bård hammervold

GK kan bistå NSB-konsernet med blant annet myndighets- og samfunnskontakt, krisehåndtering og rådgivning innenfor internkommunikasjon. I tillegg skal GK skape innhold til NSB.no og konsernets sosiale mediekanaler, og bistå med utarbeidelse av kommunikasjonsløsninger og markedsaktiviteter.


Flere må reise grønt

Det er bred politisk enighet om at flere som i dag kjører bil og tar fly må endre reisevanene sine.

– Flere må ha grønn transport som sitt førstevalg når de skal reise eller frakte gods. I tillegg blir NSB-konsernet utfordret av andre aktører når det åpnes for konkurranse på jernbanesporet i Norge. Dette setter helt nye og svært høye krav til NSB. Vi er stolte over at vi får bistå NSB med kommunikasjonsrådgivning, sier Hammervold.

Skandinavias største

Geelmuyden Kiese er Skandinavias største kommunikasjonsbyrå med kontorer i København, Oslo, Stockholm, og Bergen. Selskapet teller 150 ansatte. GK er en samfunnsaktør, og selskapets visjon er å arbeide for et åpent samfunn.

– Utgangspunktet vårt i alle kundeforhold er alltid en analyse av samfunnet. Vi har kunnskap om hvordan digital markedsføring, design, reklame, politisk medvirkning samt PR og content sammen forteller oppdragsgivers historie effektivt internt og eksternt. 
Vi gleder oss til samarbeidet med NSB-konsernet, sier Bård Hammervold.

For spørsmål og kommentarer, vennligst kontakt

Bård Hammervold, partner i Geelmuyden Kiese, 995 83 120

Elin Myrmel-Johansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NSB-konsernet, 934 80 538, elin.myrmel-johansen@nsb.no