København | 06/02

Aladdins digitale lampe

Den, der behersker teknologien, har magten. Det gælder konkret for virksomhedernes konkurrencesituation, hvor udnyttelsen af digital teknologi afgør, hvem der bliver morgendagens vindere og tabere.

Vor tids suverænt største forandringskraft i det globale erhvervsliv er digital teknologi. Ingen anden enkeltfaktor har tilnærmelsesvis samme betydning for, hvem der bliver morgendagens vindere og tabere. Det er let at konstatere, at det forholder sig sådan. Se blot på listen over dette års mest værdifulde virksomheder.

Typisk har olieselskabet ExxonMobil været i top tre eller fire, men i sommeren 2016 blev de overhalet af både Amazon og Facebook. Dermed var de fem mest værdifulde virksomheder i verden, målt på markedsværdi, faktisk techvirksomheder. Tankevækkende, ligesom det er bemærkelsesværdigt, at den ældste af disse virksomheder (Microsoft) til april fylder 42 år.

Det er imidlertid kun toppen af isbjerget. For uanset om de øvrige bejlere til topplaceringerne er retail-, healthcare- eller måske energiselskaber, er digital teknologi afgørende komponenter i deres succes. Og mens de er nået til tops, er en meget lang række af virksomheder i de samme brancher bukket under, netop fordi de ikke formåede at klare et af de mange teknologispring på rejsen.

Hastigheden hvormed virksomhederne forsvinder, er konstant accelererende. I de sidste 15 år er mere end halvdelen af virksomhederne på det amerikanske Fortune 500 indeks forsvundet. Virksomhedernes livscyklus er simpelthen accelereret voldsomt, på grund af digital teknologi.

Next Big Thing Fatigue
Som mennesker er vi tilbøjelige til at betragte forandringer på en bestemt måde. Når noget ændrer sig, har vi en forventning om, at det vil foregå i en periode, og så vil tingene falde på plads i den nye form. Når det drejer sig om digitale teknologiers udvikling, er der imidlertid ikke noget, der tyder på, at det bliver tilfældet inden for en overskuelig fremtid. Tværtimod er den hastighed, hvormed forandringerne indtræffer, accelererende, og teknologispringene kommer med stadigt kortere intervaller.

Derfor er der grund til at advare imod den hyppigt forekommende next big thing fatigue: ”Ja, jeg ved godt, Big Data er vigtigt, men kan I ikke tie stille om det lidt, så jeg kan få lov at passe mit arbejde?” I det hele taget er modet til at se virkeligheden i øjnene en central komponent i anbefalingerne til virksomhederne.

Her er syv bud på, hvad der ellers er vigtigt, hvis din virksomhed skal klare sig godt i den nye konkurrence:

• Dyb indsigt. Investér i at lære teknologierne at kende. Det kan altid betale sig at blive klogere.
• Selvindsigt. Se nøgternt og illusionsløst på virksomhedens styrker og svagheder i et digitalt perspektiv.
• Prioritering. Noget er uomgængeligt, meget er ikke.
• Organisationsudvikling. Digital teknologi passer virkelig dårligt til plantegningen for den typiske virksomhed.
• Implementeringskraft. Ellers bliver det ikke til noget.
• Digital frihed. Slip medarbejderne fri og lad dem prøve tingene af.
• Kommunikér. Del jeres overvejelser både internt og eksternt. Deraf opstår nye indsigter.