Oslo | Vibeke Hauge - 04/10

Heia Trondheim

Som første kommune i Norge innfører Trondheim nå et lobbyregister. Vi heier på trønderne, og spør på godt norsk: What’s not to like?

Nidarosdomen

Nidarosdomen, Trondheim

Diskusjonen om etablering av et lobbyregister kommer opp med jevne mellomrom, og frem til nå har dessverre hemmeligholdet seiret gang på gang. Nettopp derfor er initiativet til Trondheim så verdifullt. Noen må ha mot til å gå foran og vise vei.  

I Geelmuyden Kiese har vi åpenhet som en av våre kjerneverdier, og vi har arbeidet for et åpnere samfunn i snart 30 år. Derfor har vi innarbeidet åpenhet i våre strategiske dokumenter og vi har selvsagt åpne kundelister slik at alle kan se hvem vi jobber med og for. Og hvorfor gjør vi dette? Fordi vi er overbevist om at åpenhet fører til bedre beslutninger som igjen fører til et bedre samfunn.

Lobbying – eller medvirkning som vi liker å kalle det – har solid historisk forankring i det norske samfunn, og vi husker alle kapittelet om den korporative kanal fra samfunnsfagsundervisningen. Det er helt legitimt å være en del av de demokratiske prosessene – enten du representerer en liten gründerbedrift eller en ideell organisasjon som begge ser at rammebetingelsene deres settes under press – og arbeide for at dine interesser ivaretas. Noe annet er uansvarlig, og kan for eksempel sette arbeidsplasser i fare.

Heldigvis lever vi i et land der det fremdeles er usedvanlig kort vei fra mannen i gata til politikerne på tinget. Gjennom sosiale medier følger vi politikernes gjøren og laden til hverdag og fest, og vi har offentlighetsloven som gir oss innsyn i kommunikasjon mellom oss og forvaltningen. For oss er det derfor uforståelig at opprettelsen av et lobbyregister fremdeles ligger et stykke frem, til tross for at både PR-byråer og andre aktører i lang tid har ønsket registeret velkommen. Og lobbyregisteret må selvsagt gjelde for både PR-folk, organisasjoner, bedrifter, advokater, privatpersoner og alle andre som medvirker i samfunnet vårt. Vi ønsker ikke å spekulere i  årsaken til motstanden blant våre folkevalgte, men konstaterer at lobbyregistere fungerer helt utmerket i land vi gjerne liker å sammenligne oss med. Derfor heier vi på våre venner i Trondheim, og lurer på om Stortinget tør å følge Trondheims eksempel.

Så jeg sier som Hans Geelmuyden: Hold fast, og hold ut! Åpenheten vil seire til slutt!