Brussel | 16/02

Brusselbrevet uke 7

Skjerpet grensekontroll, arbeidsmiljøregler for roboter og færre klimakvoter i ETS, Paal Frisvold kommenterer verdensbegivenheter i Brussel. Ukens mat & kulturtips. 

Brusselbrevet

Mailchimp_euflagg

Sjømatseminar i Brussel!
Brexit og CETA-avtalen får konsekvenser for norsk sjømat på europeiske markeder. Hvordan bør sjømatnæringen posisjonere seg for å få gjennomslag i EU?
Dette blir tema for Geelmuyden Kieses sjømatseminar i Brussel 24. april. Her kan du lese mer om tilbudet, og melde deg på.

Færre klimakvoter å handle med 
Europaparlamentet stemte denne uken over Kommisjonens forslag til revidert kvotehandelsdirektiv for perioden 2021-2030. Parlamentet støttet forslaget om å redusere utslippskvoter med 2,2 prosent per år. En økning av prosentsatsen til 2,4 skal vurderes tidligst i 2024. Forslaget om å innføre en klimatoll, dvs CO2-avgift på varer produsert i land uten klimatiltak, ble også forkastet, men Kommisjonen ble bedt om å utrede hvordan et slikt regime kan innføres uten å bryte WTO-reglene. Klimafondet til bl.a. finansiering av fangst- og lagring av CO2, også for industri, ble styrket. For norsk energiintensiv industri er forslaget om kompensasjon av indirekte CO2-kostnader særdeles viktig.
Nå skal EUs medlemsland ta stilling til Kommisjonens forslag og Parlamentets endringer, de ventes å komme til enighet den nærmeste måneden.


Arbeidsmiljøregler for roboter

Hvem er ansvarlig hvis en robot gjør en feil? Hva skjer hvis en førerløs bil kjører på en fotgjenger? Europaparlamentet har denne uken vedtatt en resolusjon der de ber Europakommisjonen utarbeide et nytt og mer omfattende regelverk for bruk av roboter og kunstig intelligens. Parlamentsmedlemmene mener tiden er overmoden, og peker på at roboter alt er en del av arbeidslivet i mange, europeiske land. Her bør EU sette standarden, er beskjeden fra parlamentet.

 

Tyske ladestasjoner ut på anbud
Tyskland planlegger ladestasjoner over hele landet for å legge til rette for el-bilister. Europakommisjonen har gitt grønt lys for tysk statsstøtte på 300 millioner euro, for å sette fart i utbyggingen. Det blir åpent anbud, med krav til potensielle utbyggere om at elektrisiteten skal komme fra fornybare energikilder.

CETA ett skritt videre  
Europaparlamentet ratifiserte onsdag den omfattende frihandelsavtalen mellom EU og Canada. CETA-avtalen ble vedtatt med 408 mot 254 stemmer. Dermed er avtalen som fjerner 99 prosent av tollbarrierene mellom Canada og EU et skritt nærmere full formalisering.
CETA-avtalen krever godkjennelse av både EUs institusjoner og EUs medlemsland. Delen av avtalen som angår vanlig handel trådte i kraft denne uken da Parlamentet ga sitt ja – etter at medlemslandene hadde gitt sin velsignelse i november. De andre områdene av avtalen som investeringsbeskyttelse, tvisteløsningsmekansime og intellektuelle rettigheter, krever separat godkjenning av hvert EU-lands nasjonalforsamlinger. Denne prosessen er ventet å ta 18 måneder. Settes hele avtalen i verk vil den fremstå som den mest moderne og avanserte handels- og investeringsavtale verden har sett. Etter EØS.

EU vil ha en stemme i Arktis
Europaparlamentet vedtok i forrige uke en reaksjon på Kommisjonens Arktis-rapport. Parlamentet løfter frem tiltak for å bekjempe klimaendringer og beskyttelse av det arktiske miljøet. Danske Christel Schaldemoses forslag om å innføre moratorium på olje- og gassutvinning frem til iskanten i Arktis, fikk overraskende flertall i både utenriks- og miljøkomiteen.
Parlamentet støtter havrettstraktatens rolle i forvaltningen av havressurser i Arktis. Kommisjonen og parlamentet målsetning er å samkjøre EU-landenes innspill i Arktisk råd og Den internasjonal maritime organisasjonen, IMO. At EU fortsatt ikke har oppnådd observatørstatus i Arktis råd, er en underliggende frustrasjon.
Les en pdf av rapporten her.

Skjerpet grensekontroll i Schengen
Europaparlamentet godkjente i dag forslaget fra Europakommisjonen om å innføre strengere kontroll av tredjelandsborgere som skal reise inn i EU. Disse reisene skal sjekket opp mot ulike databaser for å møte terrortrusselen. Både turister og forretningsreisende som skal inn i Norge og resten av Schengen-området må registrere seg på en nettside, oppgi identitet og reiseplaner, så vil de motta svar etter kort tid. Mot et gebyr på fem euro.

 

Bill Gates-show i Brussel 
Microsoft-gründeren og filantropen Bill Gates var trekkplaster på et arrangement for global helse i Brussel i dag. Hovedkonklusjonene fra den årlige G-Finder-rapporten, som ble lagt frem for en fullsatt sal i ærverdige Cercle Royal Gaulois, var at det trengs mer penger og flere innovative løsninger, for å redde flere mennesker fra sykdom og for tidlig død fra sykdommer som malaria, tuberkulose og HIV.

Bill Gates startet med å rose Europakommisjonen for innsatsen: «Europa har ledet veien i å skape nye muligheter for offentlig og privat sektor til å arbeide sammen for å bekjempe byrden av sykdom som rammer verdens fattigste mennesker», sa en lavmælt og vennlig Gates fra scenen. Han lovet å fortsette arbeidet for å fremme global helse, og la til: «Jeg blir nok dessverre ikke arbeidsledig med det første».

 

Brexit Corner!
20.833 EU-lover er i dag en del av det britiske lovverket. Skal britene kvitte seg med denne lovgivningen i løpet av den avsatte forhandlingsperioden, må de hive ut og finne nye i rekordfart – rundt 40 lover om dagen, ifølge Politico. Utenriks, landbruk og miljø, er blant områdene som må reguleres på ny.

 

Mailchimp_EFTA_flagg_lite

Norge har formannskapet i EFTA første halvår i år, og dette er den prioriterte dagsordenlisten:

  • Følge forhandlingene mellom britene og EU, med vekt på å opprettholde tette økonomiske bånd mellom EFTA og UK.
  • Arbeide internt i EFTA med en felles plattform for fremtidige handelsforhandlinger.
  • Fortsette forhandlingene med tredjeland som India, Indonesia, Malaysia, Thailand og Vietnam, Honduras og Ecuador, om nye frihandelsavtaler.

 

Screen Shot 2016-04-14 at 15.54.41

Europaparlamentet har «turkis uke», dvs at det hverken er gruppe-, komité- eller plenumssamlinger, og parlamentsmedlemmene står fritt til å jobbe med politikk i hjemlandet.

  • 20. februar. USAs visepresident Mike Pence møter EU-lederne Jean-Claude Juncker og Donald Tusk i Brussel.
  • 20. februar. Finansministermøte i EU. Brussel.
  • 20-21. februar: EUs ministre for handel, økonomi, industri og forskning møtes i Brussel. Et av fire årlige møter i The Competitiveness Council. Brussel.
  • 23. februar: Capital Markets Summit 2017: how to navigate the post-Brexit shakeup. Årlig debattmøte for det internasjonale business- og finansmiljøet. Paris.
  • 23-24. februar: Workshop om yrkesutdanning og arbeidstrening for unge i EU. Hellas.

 

Brusselbrevet ukens kommentar

EU i verden 

For tiden er tempoet høyt i Brussel. Hver dag er vi vitne til at etterkrigstidens samarbeidsmodeller utfordres og rokkes ved.

USAs forsvarsminister James Mattis varslet i går at Nato-landene må øke forsvarsbudsjettene om USA skal fortsette å beskytte dem. Svaret er akselerert europeisk samarbeid i regi av EU. I dag forsvarte Canadas statsminister Justin Trudeau i Europaparlamentets hovedsete i Strasbourg den omfattende handelsavtalen mellom Canada og EU. Verden har fått en ny Obama i moral, sjarm og veltalenhet.

I Europaparlamentet ble det også vedtatt viktige lovvedtak om karbonprising denne uken. Slaget for norsk energiintensiv industri står om i hvilken grad enkeltlandene vil få anledning til å kompensere for den indirekte CO2-kostnaden som reflekteres i kraftprisen. Spørsmålet avgjøres i forhandlinger mellom Parlamentet og EUs ministerråd. En komitérapport om EUs rolle i Arktis krever stopp i olje- gassvirksomhet i ishavet, skal opp til plenumsavstemning i mars. Rapporten har ingen juridisk funksjon men sender et politisk signal. Ikke bare Parlamentet og Kommisjonen, men også EU-landene er tydelig irriterte på EUs manglende observatørstatus i Arktis råd.

Skoleklassen fra Kristelig Gymnasium, klassetrinnet fra Krigsskolen, Innovasjon Norges energibedrifter, Norsk Industris medlemsbedrifter, Sintef og mange andre norske aktører fikk alle oppleve historiens små skritt i Brussel denne uken. De neste uker og måneder blir nok ikke mindre begivenhetsrike.
Vel møtt!

 Paal Frisvold
Daglig leder GK Brussel

 

 

Tommel opp

Ukens spis: 

Nå er våren kommet til Brussel, og markedet i Chatelain yrer allerede av liv. For Brusselbrevets utsendte betyr det en helaften med franske viner, røkte oster og hjemmelagde spekepølser. I de ulike bodene kan du nyte orientalske retter tilberedt på stedet, eller du kan kjøpe inn kjøtt fra slakteren og friske grønnsaker fra de mange bodene som pryder den lille plassen. En opplevelse du bare unne deg om du har en onsdagskveld i Brussel.

 

 

Skjermbilde 2016-09-14 kl. 14.29.53