Skurr’18

Arrangementet er nå fulltegnet.

Den store annonsørrapporten til ANFO viser at bransjen er preget av stor usikkerhet. I en verden der teknologien utvikler seg eksponentielt, er effekt, digital kompetanse og integrasjon på tvers av kanaler det som bekymrer og opptar markedsavdelingene mest. Men når utviklingen går raskere enn bedriftene klarer å følge med, og strategien har måttet vike for teknologikåthet, rammes stadig flere av ren handlingslammelse.

Det store spørsmålet er hvordan de dyrebare reklame- og kommunikasjonskronene skal brukes riktig og smart fremover. Over 80% av annonsørene i ANFOs rapport mener at det å måle effekter på kryss av kanaler er en utfordring, og tallet er stigende. For annonsørene øker stadig markedsbudsjettene sine og flytter rundt på dem, men de gjør det litt i blinde. 

46% sier de flytter reklamepenger til egne kanaler. TV faller og 43 % av de store annonsørene kutter TV-budsjetter. Men innholdsmarkedsføring tar ikke en større del av kaka – kaka blir bare større. Samtidig er det lite som peker på at mange vil slutte med reklame og bare bli sitt eget mediehus.

I følge ANFO-rapporten er sosiale medier den store vinneren. Video og søk øker drastisk. Men digitalt er ikke digitalt. Markedet for bannerreklame, for eksempel, har krympet med 50 millioner kroner så langt i år ifølge Mediebarometeret. Det er tydelig at stadig flere annonsører ønsker mer action og mindre prosess og plan, for samme rapport viser at en tredjedel av annonsørene ikke har en overordnet kommunikasjonsstrategi.

Tallene i rapporten peker på en bransje i enorm endring. Hva gjør det med måten bedriftene organiserer seg på? Er kreativiteten død? Hva skjer med omsetning, EBIDTA eller kjennskapen til selskapet ditt hvis du blir tvunget til å halvere markedsbudsjettet? Hvilken innsikt skal vi bruke når datatilfanget er uendelig og algoritmene får stadig større makt? Er det lettere å få viljen sin ved å forstå litt mer om samfunnet rundt seg?

Dette er bare noen av spørsmålene vi vil adressere på SKURR18, GKs neste inspirasjonsdag, den 10. januar 2018. Da kommer blant andre samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, Villoid-grunder Jeanette Dyhre Kvisvik, innsiktsguren Chris Albert fra Ketchum, tidligere Solo-sjef Joakim Sande, markeds- og kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen og mange flere for å dele tanker og diskutere hvordan vi i fremtiden skal få mest effekt ut av markeds- og kommunikasjonsbudsjettene. Se hele programmet og meld deg på her.

Bård Hammervold

Partner i GK