Gør noget, der gør noget

Alt for få unge vælger at tage en erhvervsuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen. Det betyder, at der i stigende grad er mangel på faglærte til at anlægge, udvikle og vedligeholde fremtidens byggeri.

Derfor besluttede Byggeriets Uddannelser – sammen med Dansk Byggeri (senere Dansk Industri) og 3F – i foråret 2019, at igangsætte en kampagne for at inspirere flere unge til at tage en uddannelse indenfor byggeriet.

Strategi og eksekvering
GK anbefalede, at kommunikationsindsatsen fokuserede på de elever i folkeskolen, der egentlig ikke er særligt boglige – men heller ikke det modsatte – og som sandsynligvis vælger at gå gymnasievejen, fordi vennerne gør det, fordi det anses for et mindre bindende valg, og fordi de i høj grad opfordres til det af lærere og forældre.

Denne gruppe af unge er i udgangspunktet ikke særligt interesseret i de tekniske og praktiske detaljer fra erhvervsuddannelserne, men tiltales snarere af muligheden for at være med til at skabe noget og gøre en forskel. De er kreative, og de interesserer sig for bæredygtighed, design og iværksætteri – hvilket alt sammen er noget, som byggeriets uddannelser i stor udstrækning også kan byde på.

Derfor anbefalede GK en kommunikationsplatform, der fokuserer på handling og på det at være med til at skabe noget og som:

  • Viser et andet billede af de unge, der tager en uddannelse indenfor byggeriet end det, målgruppen kender.
  • Taler om målgruppens egne muligheder med en erhvervsuddannelse frem for om samfundets behov for flere håndværkere.
  • Taler om muligheden for at gøre en forskel.

Kampagneindsatsen består bl.a. af en række filmportrætter af unge, som er ved at uddanne sig inden for byggeriet. Portrætterne udspiller sig i de unges egne miljøer og viser dem som hele mennesker med fritidsinteresser, venner, holdninger, håb og drømme. Og de viser, at håndværkere naturligvis også kan være både kreative, klima- og kvalitetsbevidste samt interessere sig for iværksætteri og have drømme om at rejse ud i verden med deres arbejde.

Filmene og SoMe-kampagnen leder til kampagnesitet www.gørnoget.nu med mere uddybende information om de enkelte uddannelser samt oplysning om åbent hus-arrangementer mm.

Kampagnen indeholdt en omfattende indsats på sociale medier, plakater til Folkeskolerne, materiale til UU-vejledere, digitale bannerannoncer samt et outdoor koncept til igangværende byggepladser.

Resultat
I marts 2021 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet de årlige tal for søgning mod ungdomsuddannelserne, og resultaterne var særdeles positive for Byggeriets Uddannelser.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er andelen af unge, der har valgt en erhvervsuddannelse inden for undergruppen ”teknologi, byggeri og transport” steget fra 55% i 2019 til 56% i 2020 og til 58% i 2021. Og endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at andelen af unge, der valgte at specialisere sig inden for disse fag mellem 1. og 2. grundforløb på erhvervsuddannelserne steg med hele 15% fra 2020 til 2021.

Kampagnen har kørt i fire strategisk planlagte rul fra efteråret 2019 til foråret 2021.

Annoncerne kørt på tværs af Instagram, Facebook, YouTube, display-bannere og Google Adwords og har opnået følgende resultater:

  • 33.579.159 visninger
  • 5.403.947 videovisninger
  • 25.830 engagements
  • 72.585 klik