Giv Klimaet Lov

Udfordring

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM) bad Geelmuyden Kiese (GK) om at udvikle og eksekvere en borgerinddragelsesproces i foråret 2019, som kunne skabe input fra danskerne til udviklingen af en ny klimalov.

Baggrunden for processen var et borgerforslag om en ny klimalov fremsat i Folketinget af 11 miljø- og udviklingsorganisationer.

Strategi og eksekvering

Klimaudfordringen betyder noget for danskerne, og danskerne forventer, at politikerne tager dagsordenen alvorligt. GK anbefalede derfor en ambitiøs proces, hvor EFKM skulle give flest mulige danskere mulighed for at komme med indspark til en ny klimalov.

GK udviklede kampagnestrategi, kreativt koncept og visuel identitet samt var ansvarlige for kampagneeksekveringen. Under kampagnekonceptet ”Giv Klimaet Lov” blev der i løbet af april måned afholdt to borgermøder i henholdsvis Vordingborg og Viborg, hvor danskerne kunne komme i dialog med ministeren om den nye klimalov.

For at sikre at så mange som muligt kunne afgive deres bidrag, suppleredes de to fysiske arrangementer med en digital platform; kampagnewebsitet www.givklimaetlov.dk (udviklet i samarbejde med underleverandør). Kampagnesitet blev lukket efter kampagnens afslutning. Klimaet er et tungt og videnskabeligt område. GK arbejdede derfor med en række klima-dilemmaer og temaer, så det var lettere for den almindelige dansker at kaste sig ind i debatten.

Kampagnen blev yderligere understøttet af et intensivt digitalt annoncetryk på Facebook for at genere trafik ind på kampagnesitet samt et kraftigt PR tryk i kampagneperioden.

Resultater

I kampagneperioden 4. april til 31. april blev følgende resultater opnået:

  • 1.047 bidrag
  • 76 medieomtaler
  • 8.559 klik til kampagnewebsite
  • 2.017 engagements på Facebook
  • 765.213 visninger på Facebook
  • 134.417 videovisninger