Installationsbranchen

Formål

TEKNIQ er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen og en del af Dansk Arbejdsgiverforening. Her er de den fjerdestørste organisation og den næststørste aktør i byggebranchen. Men hverken den almene dansker, indkøbere eller politikere syntes at være bevidst om organisationens betydning for det danske samfund. Det ønskede TEKNIQ Geelmuyden Kieses hjælp til at lave om på.

Strategi og eksekvering

Geelmuyden Kiese udviklede en ny visuel og narrativ identitet til TEKNIQ under navnet ‘Installationsbranchen’ med hovedbudskabet ‘Vi forbinder Danmark med fremtiden’. Desuden udviklede Geelmuyden Kiese en ny hjemmeside med casehistorier om, hvordan installationsbranchen er afgørende for den tekniske omsætning af gode idéer, der forbinder teknik, mennesker og bygninger som led i Danmarks grønne omstilling.

Resultater

• At samle TEKNIQs brand under en samlet faglig identitet med navnet ‘Installationsbranchen’ gjorde det muligt at sætte fortællingen om foreningen på dagsordenen overfor interessenter og øge branchens anerkendelse blandt beslutningstagere og andre faggrupper.

• Fortællingen er desuden nærværende og formidler til danskerne og andre interessenter, hvad installationsbranchen betyder for deres hverdag og samfund.