Positionering som danske blockchain specialister

Udfordring

Kryptovalutaer har de senere år tiltrukket sig meget opmærksomhed fra iværksættermiljøet, lovgivere, politikere, finanssektoren, investorer, venturefonde og medier.

Voldsomme kursudsving og spekulative investeringer har gjort mange interessenter usikre og kritiske overfor kryptovaluta og den såkaldte blockchain-teknologi, der ligge bag. Samtidig gør de store kursudsving kryptovalutaer uegnede som betalingsmiddel.

Det vil det danske firma MakerDAO lave om på. De er blandt de første i verden med en såkaldt stabil kryptovaluta, Dai, hvor kursen er låst fast til dollaren. Værdien er derfor stabil, hvilket gør Dai brugbar som digital betalingsform.

MakerDAO ønskede at fjerne usikkerheden ved at anvende stabile kryptovalutaer og samtidig skabe tillid til både de digitale valutaer og teknologien bag.

 

Strategi og eksekvering

Geelmuyden Kiese foretog en interessentanalyse med nøglepersoner og udarbejdede forslag til en række vigtige indsatsområder. På den baggrund blev der udviklet en kommunikationsstrategi og -plan.

Formålet var at styrke kendskabet til MakerDAO, etablere firmaet som ledende aktør indenfor blockchain og kryptovaluta samt give ledelsen en stemme i den offentlige debat.

Fremgangsmåden er at kommunikere åbent, effektivt og forståeligt om de muligheder, der ligger i både blockchain-teknologien og digitale betalinger med kryptovaluta. MakerDAO ønsker at opnå en ekspertposition og blive anerkendt som frontløber indenfor blockchain-teknologien.

Det gjorde Geelmuyden Kiese og MakerDAO blandt andet ved, at skabe medieomtale med fokus på forskellen mellem spekulationsvalutaer og stabile kryptovalutaer. Det skete både i den brede presse, erhvervsmedierne, men også fagblade, der beskæftiger sig fintech og IT. Det var samtidig også et mål at positionere ledende danske ansatte for at slå fast, at MakerDAO er et dansk firma med kernesunde danske værdier og med ønsket om at engagere sig i samfundet, forskning og erhvervslivet.

 

Resultater

MakerDAO og medstifteren Rune Christensen fik gentagende omtale i både erhvervsmedier som Børsen og  Jyllands Posten Finans og en række fagmedier, der dækker fintech og IT.

Det var både omtale af MakerDAO, kapitaltilførsel fra investorer, produkter og personportrætter. Partnerskaber med virksomheder, der nu benytter MakerDAO’s teknologi eller kryptovaluta, er også blevet omtalt.

Derudover har Rune Christensen også markeret sig i avisernes debatsider.