Med eller uden handicap

Beskæftigelsen i Danmark har aldrig været højere, og manglen på kvalificeret arbejdskraft er i disse år en af erhvervslivets største bekymringer. Samtidig står en stor grupper personer med handicap uden for arbejdsmarkedet.

Derfor har Beskæftigelsesministeriet iværksat indsatsen ’Med eller uden handicap – Danmark har brug for dygtige mennesker’, som skal indsamle erfaring, bearbejde fordomme og inspirere virksomheder, jobcentre og personer med handicap til sammen at skabe de ændringer der skal til, for at alle har mulighed for at komme i beskæftigelse.

Indsatsen består af en række lokale og regionale aktiviteter i en tilbagevendende Jobuge i uge 49 i 2019, 2020 og 2021, samt årlige landsdækkende jobkonferencer og kampagneaktiviteter på Sociale medier.