Stærkere sammen

Danske handicaporganisationer er en paraplyorganisation, der repræsenterer 35 handicaporganisationer. DH arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre og kunne deltage, bidrage og i det hele taget være en del af fællesskabet.

Udfordringen

For mennesker med et handicap kan det være svært at blive set som andet og mere end sit handicap, hvilket kan medføre forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og i det sociale liv. Og for den gennemsnitlige medborger – med eller uden handicap, er der begrænset kendskab til, at der er mere end en halv million mennesker i Danmark, der lever med et handicap.

Ændringsmål

Ændringsmålet for kommunikationsindsatsen var at styrke DH’s position som en gennemslagskraftig samfundsaktør, samt at skabe synlighed omkring projekter under ”En hverdag med stærke fællesskaber”, der er initiativer i forbindelse med covid 19, med det formål at understøtte, at mennesker med handicap kan vende tilbage til hverdagen og fællesskabet.

I strategien blev der lagt vægt på, at vise handicapbevægelsens størrelse og mangfoldighed, at bruge et positivt, moderne og slagkraftigt billedsprog og at inddrage interessenter i fortællingen.

Eksekvering

Under temaet #Stærkeresammen beskrives, hvordan mennesker med handicap lever med de samme udfordringer og glæder som alle andre mennesker. Kampagnen beskriver styrken ved at stå sammen som mennesker, som familier og som samfund.

Indsatsen er centreret omkring content til sociale medier – heriblandt film og fortællinger med udgangspunkt i medlemmernes situation.

Kampagnen benytter sig af det stærke og forgrenede netværk, der eksisterer i kraft af de 35 forskellige organisationer – til at få budskaberne delt og formidlet videre.