Skift Spor

Udfordring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ønskede en indsats, der skulle skabe øget opmærksomhed omkring Sporskifteordningen og informere om muligheden for, at man som lønmodtager i en nedslidningstruet branche kan få hjælp til at ”skifte spor” i arbejdslivet. Muligheden var en del af en trepartsaftalen mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen fra oktober 2017.

Strategi og eksekvering

Kampagnen skulle skabe kendskab til et tiltag, der er forholdsvis komplekst, og som dækker over et emne, man i målgruppen ikke nødvendigvis har lyst til at beskæftige sig med, nemlig fysisk og psykisk nedslidning. GK anbefalede en kampagne, som skulle sætte fokus på handlingen i at skifte spor og en kommunikation, der skulle skabe håb og pege på løsninger med kampagnekonceptet: ”SKIFT SPOR – Det skal ikke gøre ondt at gå på arbejde”. Fremfor berøringsangst og medlidenhed var tilgangen et smil, og en humoristisk historie båret af indsigter fra de fleste menneskers liv.

GK udviklede kampagnestrategi, kreativt koncept og visuel identitet. Derudover lavede GK en central kampagnefilm og tre kortere film med Jonas Schmidt i hovedrollen, der skulle skabe opmærksomhed om kampagnens budskaber. Filmene blev aktiveret på Facebook, som en del af en SoMe-indsats. De øvrige kampagneelementer bestod af radiospot og bannere samt et kampagnesite, hvor målgruppen kunne søge yderligere information på en lettilgængelig måde. Yderligere udviklede GK en målrettet kampagnekommunikation til arbejdsmarkedets parter og de regionale arbejdsmarkedsråd, en plan for en PR-indsats og en nulpunktsanalyse.

Resultater 

I kampagneperioden fra februar til april 2019 blev der opnået følgende resultater:

Facebook

  • 2.372.688 Visninger
  • 574.166 Videovisninger
  • 25.929 Klik til kampagnewebsite
  • 3.534 Engagements

Website

  • 27.747 Besøgende
  • 44.759 Sidevisninger

Radio og Display

  • 37 % Nettodækning på radio
  • 2.377.744 Visninger på Display bannere