Camilla er konsulent i afdelingen Public Affairs, hvor hun arbejder med analyseopgaver i området for politisk kommunikation, stakeholder management og corporate communication.

Hun har erfaring med interessevaretagelse fra en lignende stilling på bureau gennem tre år, hvor hun har opnået bred erfaring med både internationale og danske kunder med særligt fokus på energisektoren, transport, tech og oplevelsesøkonomi. Derudover har hun tidligere bestridt en stilling hos Venstre på Christiansborg, hvor hun bistod Morten Løkkegaard og Jan E. Jørgensen i det folketingspolitiske arbejde, ligesom hun selv var kandidat til Region Hovedstaden i 2017.

Camilla besidder indgående, politisk indsigt som resultat af mangeårigt politisk engagement, ansættelser, frivilligt arbejde, kampagneplanlægning og gennem netværk.

Camilla er desuden uddannet cand.ling.merc fra Copenhagen Business School.