København | Christian Grønning - 31/08

Vær beredt: Kunderne tager magten

Hvis de internationale investeringshuse får fri adgang til de danske investorer, bliver det vigtigere end nogensinde at forklare kunderne: Hvorfor skal de egentlig være kunder?

Regeringen lægger op til, at de danske skatteregler ændres, så udenlandske investeringsfonde får fri og lige adgang til det danske marked. Hvis det sker, vil den danske finanssektor opleve, at kunderne tager magten.

Monopoler og protektionisme gavner ikke kunders frie bevægelighed. Det medfører, at selskaber mister fokus på værdiskabelsen til kunderne og tager deres forretning for givet. Og hvis markedet så pludselig ændrer sig, opdager de selvsamme selskaber alt for sent, at kunderne ikke længere er tvunget til at købe deres varer. Kort sagt: Konkurrence gør ondt på den uforberedte.

Sådan en situation kan potentielt opstå for en række danske selskaber i den finansielle sektor, hvis regeringens forslag om lige beskatning af danske og udenlandske investeringsfonde bliver en realitet. Med et pennestrøg vil udenlandske fonde få fri og lige adgang til de danske investorer, da beskatningen ikke længere vil favorisere danske investeringsprodukter i forhold til udenlandske.

For den danske finansielle sektor betyder det, at de finansielle kunder pludselig har magten til at benytte sig af investeringsfonde fra hele verden, uden at de bliver straffet af det danske skattesystem.

Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at danske investeringsforeninger og finansielle institutioner genbesøger, hvorfor deres kunder egentlig skal vælge netop deres produkter frem for de udenlandske. En stor del af denne opgave handler naturligvis om at have konkurrencedygtige produkter af høj kvalitet på hylderne, men dernæst er det absolut vigtigste at have profilerings- og kommunikationskompetencer, som kan stå mål med verdens største og mest moderne marketingmaskiner.

For tag ikke fejl af de store internationale kapitalforvaltere og fondsselskaber. De konkurrerer til dagligt i et benhårdt globalt marked og har både viljen samt ressourcerne (læs marketing-millioner) til at stjæle markedsandele, når det danske marked åbner sig.

Markedet er nemlig attraktivt, og kunder med investeringslyst er der nok af. Over 800.000 danskere har ifølge Investeringsfondsbranchen penge stående i investeringsfonde, og det er disse kunder, de udenlandske fonde vil gafle i tusindvis.

Spørgsmålet er så, om de danske finansielle selskaber er klar til konkurrencen? Er deres produkter reelt konkurrencedygtige, og hvorledes adskiller de sig fra danske og udenlandske konkurrenters? Tager deres position og kommunikation højde for de ændrede skatteregler og den nye konkurrencesituation?

Disse og lignende spørgsmål bør topledelserne hos alle danske investeringsforeninger og formueforvaltningsselskaber stille sig selv og hinanden lige nu. For bliver kunderne sat fri og får magten til at vælge, så er det ikke længere nok at være dansk. Man skal i langt højere grad være bedst, hvis man vil vinde kampen om kunderne.