Bruxelles | 22/06

Brusselbrevet uke 25

Brusselbrevet

 

 

 

 

 

Illustrasjon: Fredrik Edén

Brusselseminaret er en unik anledning til å drøfte viktige problemstillinger med sentrale beslutningstakere i NATO, Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Les mer her.

Mailchimp_euflagg

Høring om tunnelsikkerhet
Europakommisjonen har åpnet en høringsrunde om tunnelsikkerhet for å vurdere om tunneldirektivet fra 2004 skal revideres. Går Kommisjonen videre med revisjonen kan et direktivforslag ventes i begynnelsen av 2018. Vil du bidra i høringen? Les mer her eller kontakt oss om du vil vite mer om hva et nytt direktiv kan bety for Norge. Høringsfristen er 10. september.

Erna Solberg snakket med Ryan Heath og Politico om Brexit
Statsminister Erna Solberg gjorde en god figur da hun møtte den kjente Brussel-journalisten Ryan Heath til podkastintervju forrige uke, men betrygget ingen om at Norge hevder sin rett overfor EU og Storbritannia under Brexit-forhandlingene. Mest minneverdige kommentar: “Det vil ikke være 27 land igjen når Storbritannia forlater EØS, det vil være 30.”

Rådet for miljøministre:

 • Klimamål
  EUs miljøministre møttes til rådsmøte mandag, der de blant annet diskuterte Parisavtalen, samt to forslag fra Kommisjonen om å kutte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor: innsatsfordeling innen bygg, transport, landbruk og avfall; og klimaberegning av land- og skogbruk (LULUCF).

 

© Europeiske Union , 2015 / Kilde: EC – Audiovisual Service / Bilde: Cristof Echard

 • Status for trilogforhandlinger om sirkulærøkonomien
  Europakommisær for maritime spørsmål, fiskeri og miljø, Karmenu Vella, orienterte om status for triologforhandlingene om Kommisjonens forslag til avfallsdirektiver. Det første møtet mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen fant sted den 30. mai, og det ble blant annet diskutert unntaksbestemmelser for enkelte land, mål for resirkulering, matavfall, og biologisk nedbrytbart avfall. Kommisjonen uttrykte bekymring for at medlemslandene vil senke målene for innsamling av forskjellige typer avfall, og vil presse Europaparlamentet og Rådet til å komme til enighet innen utgangen av 2017. Neste trilogmøte er ventet å finne sted neste mandag.

  Ifølge regjeringens stortingsmelding for avfall som kom onsdag ligger Norge godt an i forhold til de gamle målsetningene for 2020 (se tabell). Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge, mener Norge ikke engang vil møte gjeldende forpliktelsene om 50 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2020 med de ambisjonene regjeringen la på bordet.

  Norge er en del av EUs felles marked for avfall. I Europakommisjonens direktivforslag om avfall heves ambisjonene om innsamling og gjenvinning, noe som vil være til Norges fordel ettersom EU er vårt viktigste eksportmarked. Samarbeid innenfor avfall og sirkulær økonomi vil gi muligheter for norske bedrifter som kan levere løsninger inn i Europas grønne skifte.

Norske tall stammer fra Regjeringens stortingsmelding om avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi.

Norge lavest ut i Norden på innovasjon
Den europeiske innovasjonsrangeringen for 2017 ble publisert 20. juni. Rangeringen skal vise hvordan innovasjonsutvikling går på kontinentet, samt å gi en pekepinn på hvor manglene er størst.  Med 164.6 poeng av 175 mulige, er Sverige igjen kåret som innovasjonslederen i EU, etterfulgt av Danmark, Finland og Nederland. Norge med 115. 8 poeng endte på en ellevteplass. Entreprenørskap og investeringsnivå er blant vurderingskriteriene.

Utenriksministerrådet diskuterte EU-NATO
Utenriksministerrådet i EU og NATOs visegeneralsekretær, general Rose Gottemoeller, diskuterte samarbeid basert på en felles rapport om fremskritt som ble lagt frem 19. juni. Rådet trakk frem at EU-medlemsland som ikke er medlem av NATO (slik som Sverige) får ta del i forsvarssamarbeidet og øvelser som foregår sammen med NATO. De to organisasjonene vil samarbeide på flere kjerneområder fremover, blant annet kapasitetsbygging, hybride trusler og felles øvelser.

Europaparlamentets faktaark om EUs forsvars og sikkerhetssamarbeid.

Styringsmekanismer for Energiunionen
Onsdag presenterte europaparlamentariker Claude Turmes fra De Grønne sin rapport om forslaget til Governance-forordningen. Rapporten tar til orde for hyppigere rapportering og planlegging. Governance-forordningen er merket EØS-relevant, som betyr at den vil gjelde for Norge.

Høring og bekreftelse av ny europakommissær for digital økonomi
Europaparlamentarikeren Mariya Gabriel, Bulgarias kandidat til å ta over som kommissær etter at Kristalina Georgieva gikk av i høst, ble utspurt av Europaparlamentet på tirsdag. President Juncker vil gjøre Gabriel til kommissær for digitaløkonomi og -samfunn, og hun måtte svare på spørsmål om alt fra cyberangrep til radiofrekvenser. Etter planen vil Europaparlamentet formelt godkjenne nominasjonen av Gabriel i juli, og Rådet vil deretter gi sin tilslutning.

Opphavsrett: © Europeiske Union 2017 – Kilde : EP.

Estland forbereder seg på formannskap: Digital agenda i EUs interesse
Estland statsminister Jüri Ratas møtte brusselfolket til samtale torsdag om det forestående estiske formannskapet i EU.

Den estiske statsministeren lot det ikke være noen tvil om at den digitale agendaen er øverste prioritet for Estlands formannskap. Det digitale toppmøtet i Tallinn den 29. september er en gyllen mulighet til å sikre støtte fra Europas lederskap til Estlands digitale visjon. Baltikum-landet har lenge gått i bresjen for det digitale samfunnet, og flere og bedre e-tjenester: landet har blant annet lansert verdens første digitale ambassade, og går nå inn for å innføre enda en bevegelsesfrihet i Europa: fri bevegelse av data.

– Estland er og ønsker å være i midten av EU og en aktiv deltaker i NATO. Vi ønsker å se EU lykkes. Et presidentskap i EU er et verv for EUs interesser, ikke for å fremme et individuelt lands agenda.

Camilla Haugland Fischer ved GK Brussel møtte Estlands statsminister Jüri Ratas under dagens frokostmøte om det estiske formannskapet. Opphavsrett: © Camilla Haugland Fischer

 

EFTA og MERCOSUR
EFTA, under ledelse av Jan Farberg fra Nærings- og fiskeridepartementet, holdt denne uken første runde med forhandlinger om en frihandelsavtale med MERCOSUR. Samtalene dreide seg blant annet om opprinnelsesregler, handelsfasilitering, tollsamarbeid, tjenestehandel, investeringer, offentlige anskaffelser, tekniske handelshindringer, og bærekraftig utvikling. Neste møte mellom de to partene vil sannsynligvis avholdes i august.

Mer tillit til nettbaserte tjenester
Manglende tillit til sikkerhet på internett gjør at norske forbrukere og næringsliv vegrer seg mot å benytte og utvikle e-ID og elektroniske tillitstjenester, men nå skal nye EU-regler gi økt tillit, skriver regjeringen i en pressemelding. Nærings- og fiskeridepartementet tar sikte på å gjennomføre den nye EU-forordningen i en egen lov om elektroniske tillitstjenester, som vil erstatte dagens e-signaturlov.

 

Screen Shot 2016-04-14 at 15.54.41

Maktsnakk med Geir A. Mo

Tirsdag 27. juni inviterer vi til Maktsnakk med Geir A. Mo. Kom og hør tidligere generalsekretær i Fremskrittspartiet og nå administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund fortelle om hans synspunkter, politikk og ambisjoner både for Norge, EØS og EU. Vi spør ham: har EUs transportpolitikk betydning for den kommende valgkampen?

Vi åpner dørene kl. 18.00 og starter kl. 18.30. Etterpå blir det vin, vann og mingling. Arrangementet finner du på Facebook her. Velkommen!

Europaparlamentet har gruppe- og komitémøter i Brussel:

 • 26. juni: Komiteen for utviklingsspørsmål diskuterer ansvarlig skogforvaltning.
 • 26. juni: Offentlig høring om likestilling i den europeiske mediesektoren.
 • 28. juni: Debatt om vanndirektivet. Brussel
 • 26. juni: Rådet for transport, telekommunikasjon og energi møtes i Luxemburg.
 • 26-27. juni: Den europeiske økonomiske og sosiale komiteen arrangerer Civil Society Days. Brussel.
 • 26. juni: Den fjerde EU–Kina ”Policy & Practice Roundtable” avholdes. Brussel.
 • 26. juni: Politico arrangerer konferansen CITIES4CLIMATE 2020 om grønne byer. Brussel.
 • 27. juni: European Policy Center arrangerer konferanse om bærekraftig havforvaltning. Brussel.
 • 28. juni: CEEP holder møte om offentlige tjenester. Brussel.
 • 28. juni: Det britiske handelskammeret arrangere en konferanse om modernisering av e-handel. Brussel.
 • 28. juni: Europakommisjonen arrangerer møteserien “black gold’s green legacy” om offshoreindustriens finansiering av sirkulærøkonomien. Brussel.
 • 30. juni: CEPS arrangerer konferanse om drivere for energipriser i europeiske energiintensive industrier. Brussel.

 

Digitalt kappløp

Om en drøy uke overtar Estland formannskapet i Rådet. Ikke overraskende vil det lille baltiske landet, et av de mest digitaliserte landene i verden, prioritere digitalisering og utvikling av informasjonssamfunnet. Samtidig presser Europakommisjonen på for å oppnå vedtak av hele ti rettsakter innen det digitale indre marked i 2017 alene. Personvern, opphavsrett, databaser, e-helse, netthandel og telekom er viktige stikkord.

Utviklingstempoet i EUs digitale indre marked skaper muligheter for norske digitale tjenesteytere, men bringer også utfordringer. Nummeropplysningsbransjen opplever dette på kroppen. Kravene i Kommisjonens forslag til ny kommunikasjonsvernforordning utgjør en eksistensiell trussel mot deres forretningsmodell.

Slike trusler kan forebygges gjennom tidlig involvering i lovgivningsprosessen. Blant de enkleste måtene å gjøre det på, er å svare på Europakommisjonens offentlige høringer. Eksempelvis åpnet Kommisjonen nylig en høring om databasedirektivet, som regulerer opphavsrett for databaser. Ved å gripe mulighetene til å bli hørt tidlig i lovgivningsprosessen, kan norske digitale tjenesteytere unngå å havne bakpå.

Europas digitale fremtid ligger i støpeskjeen, og tempoet i utviklingen av nye rammevilkår øker stadig. De neste årene kåres de digitale vinnerne og taperne i Brussel. De beste startnumrene gis til aktørene som aktivt – og tidlig – evner å medvirke i omstillingen.

Martin Wilberg
Geelmuyden Kiese Brussel

 

Brusselbrevet og Ukens spis tar ferie frem til neste utgave av Brusselbrevet i august. Her kommer noen hete tips til spennende festivaler  du kan fylle din Brussel-sommer med:

 • 24. – 25. juni: Village de la  Fête de la Musique, Nivelles, Wallonia
 • 29. juni – 2. juli:  Rock Werchter, en stor pop- og rockefestival nær Leuven
 • 7. – 9. juli:  Cactus Festival, Brugge (alternativ pop og rock)
 • 14. – 23. juli:  Ghent Festival (gratis konserter, fyrverkeri, marked)
 • 21. – 23. og 28. – 30. juli:  Tomorrowland, nord for Brussel, i Boom (elektronikafestival)
 • 27. – 30. juli:  Sfinks Mixed, nær Antwerpen (world music, gratis)
 • 28. juli – 10. august:  Moods, Brugge (eklektisk konsertserie)
 • 4.- 13. august:  Musica Antiqua Festival, Brugge (middelarldermusikk)
 • 6. – 15. august:  Brussels Summer Festival (konserter og gatekunstnere)
 • 16. – 19. august:  Pukkelpop, nær Hassel, nordøst i Belgia (progressiv musikkfestival)

God sommer!