| 30/06

Geelmuyden Kiese og Paal Frisvold inngår samarbeidsavtale

Partnerskapet i Geelmuyden Kiese har besluttet å legge ned selskapets satsing i Brüssel med virkning fra 1/7. I stedet inngår GK en samarbeidsavtale med Paal Frisvold som trer ut av GKs partnerskap fra samme dato. Frisvold har ledet GKs Brüsselsatsing i to år.

Bakgrunnen for beslutningen er at EU-markedet er i stor endring. Dette skyldes dels Brexit, at Europakommisjonen under Junckers ledelse bremser produksjonen av nytt regelverk, og at Kommisjonen også har besluttet avregulering gjennom de såkalte Refit-prosessene.

-I 2016 gikk aktivitetene våre i Brüssel i break-even, sier Geelmuyden, men utviklingen etter påske i år er negativ, og vi ser ingen bedring på mellomlang sikt. Det tar vi konsekvensen av, sier Hans Geelmuyden som er sjef i Geelmuyden Kiese Gruppen. Han takker Paal Frisvold for utrettelig innsats for å gi selskapet fotfeste i EU-hovedstaden. -Slik markedsutsiktene er, anbefalte jeg partnerne i GK å skalere ned virksomheten i Brüssel. Selv har jeg bodd i Brüssel siden 1997, og vil fortsette rådgivningsvirksomhet i egen regi, sier Frisvold.

Geelmuyden Kiese har kontorer i København, Oslo og Stockholm. Selskapet har 150 ansatte. Fremover vil GK bruke alle tilgjengelige investeringsressurser på videre vekst i Danmark, Norge og Sverige. I tillegg er GK representert i 70 markeder, blant annet Brüssel, gjennom samarbeidsavtale med Ketchum.