Geelmuyden Kiese Brussel er det norske rådgivningsmiljøet med lengst fartstid i EU-hovedstaden. Som en del av Geelmuyden Kiese Gruppen, med kontorer i Stockholm, København og Oslo, bistår vi skandinaviske aktører med å bli sett, hørt og forstått i Brussel.

Gjennom vår lange tilstedeværelse i EU-hovedstaden har GK Brussel lang erfaring med å identifisere og utvikle mulighetene som oppstår med EU-samarbeidet. Vi hjelper våre kunder med å ligge i forkant av politikkutviklingen og se sammenhenger mellom organisasjonens målsetninger og europeiske interesser.

Vi er opptatt av åpenhet og er registrert i Europakommisjonens og Europaparlamentets felles Transparency register. Geelmuyden Kiese er medlem av Transparency International.

Transparency International

 

Våre kompetanseområder inkluderer

  • Energi
  • Klima og miljø
  • Avfall og sirkulærøkonomi
  • Digitalt indre marked
  • Finans- og kapitalmarkedsintegrasjon
  • Transport og infrastruktur
  • Forskning og utvikling
  • EØS-avtalen