Andreas Brandt er rådgiver i Geelmuyden Kiese.
Han har sin kjernekompetanse innen samfunnsanalyse, myndighetskontakt og politiske prosesser.
Brandt jobber spesielt med tematikk tilknyttet offentlig forvaltning, reguleringsprosesser og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Han har sin bakgrunn fra Arbeiderpartiet, både som folkevalgt, tillitsvalgt, og ansatt. Han har blant annet vært bystyremedlem og leder av Kontrollutvalget i Drammen kommune, og leder av AUF i Buskerud i to perioder. Brandt har også innehatt en rekke verv lokalt, regionalt og nasjonalt i ulike organisasjoner, blant annet som leder av Europeisk Ungdom.

Brandt har en bachelorgrad i Europastudier fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg studert historie ved samme universitet.