Andreas Brandt er rådgiver i Geelmuyden Kiese.
Han har sin kjernekompetanse innen myndighetskontakt, politiske prosesser, strategisk rådgivning og mediehåndtering.

Han jobber sammen med norske og internasjonale virksomheter for å løse avanserte strategiske utfordringer. Blant annet var han utleid til Hovedorganisasjonen Virke i et halvt år for å bistå med politikk og kommunikasjon etter utbruddet av koronapandemien. Han jobber også tett med aktører inn oppdrett, transport, helseteknologi og offentlig forvaltning.

Brandt har bakgrunn som tillitsvalgt, ansatt og folkevalgt politiker for Arbeiderpartiet. Han har blant annet vært bystyrerepresentant og leder av Kontrollutvalget i Drammen kommune

Brandt har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. I sin masteroppgave analyserte han etableringen og utviklingen av Statoils arbeid med informasjon og samfunnskontakt på 1970- og 1980-tallet. Han har også en bachelorgrad i europastudier fra samme universitet