Chris Jørgen K. Rødland

Konsulent
Chris Jørgen K. Rødland

Chris Jørgen K. Rødland jobber hovedsakelig med myndighetskontakt generelt og GKs Kina-relaterte aktiviteter spesielt. Han jobber ved avdelingene i Bergen og Oslo.

Chris har mastergrad i sammenliknende politikk med spesialisering i kinesisk politikk og diplomati fra Universitetet i Bergen og Chr. Michelsens Institutt.

I løpet av studiet har han vært på utveksling til the Chinese University of Hong Kong og Fudan University. Han mottok Fritt Ords masterstipend for sin masteroppgave om kinesisk tilstedeværelse i Zambia og konsekvenser hva angår gjeld og korrupsjon. I tillegg har Chris vært politisk praktikant ved Norges ambassade i Beijing og intern hos Norwegian Business Association i Shanghai.

De siste siste ti årene har Chris vært aktiv i Høyre, og er i dag medlem av bystyret i Bergen. Tidligere har han ledet Fyllingsdalen Høyre, jobbet som politisk rådgiver for byutviklingsbyråden i Bergen, og som sommerpraktikant hos Høyres stortingsgruppe.