Christian Haugen er rådgiver og en del av teamet for politikk og myndighetskontakt. Han har 15 års erfaring fra politikk og kommunikasjon, med særlig kompetanse innen myndighetskontakt, krisehåndtering, mediehåndtering og strategisk rådgivning. Haugen har spisskompetanse innenfor fagfeltene helse, likestilling, energi, sikkerhet og beredskap.

Haugen er utdannet samfunnsøkonom ved UiO, lege ved UiB og tar helseledelse ved University College of London. Han har vært folkevalgt i Oslo og Bergen for FrP, sittet i landsstyret til FpU og vært politisk rådgiver for en rekke politikere i alt fra Justis- og beredskapsdepartementet, Olje- og energidepartementet, rådhuset i Oslo og rådhuset i Bergen. Som folkevalgt og utdannet lege har han vært særlig opptatt av helsepolitikk og derfor sittet i helsekomiteen i Bystyret i Bergen.

Han har tidligere vært med å arrangere Pride i Bergen og sitter nå i sentralstyret til organisasjonen FRI.