Hanna har flere års erfaring som journalist i NRK, der hun startet i studietiden. Hun jobbet med å dekke det løpende nyhetsbildet, hovedsakelig for Dagsrevyen og Kveldsnytt. Hanna har jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, med fokus på å sette organisasjonens hjertesaker på dagsorden. I tillegg har hun jobbet i McKinsey & Company som spesialist i visuell kommunikasjon og koordinator for nyansatte. Hanna har en mastergrad i menneskerettigheter fra Columbia University i New York, en bachelorgrad i Marketing Communications fra California Lutheran University og en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus.
I GK jobber Hanna blant annet med tekstproduksjon, budskapsutvikling og mediehåndtering.