I Geelmuyden.Kiese jobber Steinfeld med integrert strategisk kommunikasjon, mediehåndtering, beredskap og krisekommunikasjon i privat og offentlig sektor.

Hilde Steinfeld har tretten års fartstid fra utenrikstjenesten, blant annet som diplomat ved Kongelig norsk ambassade i Stockholm og Berlin hvor hun jobbet med både politikk og næringslivsfremme. Steinfeld har arbeidet fem år i Utenriksdepartementets (UD) kommunikasjonsenhet og var pressetalsperson for UD samt kommunikasjonsrådgiver for politisk ledelse. Hun var del av UDs krisestab og arbeidet med konsulære kriser bl.a. som følge av naturkatastrofer, terror og kidnapping.
Steinfeld startet sitt yrkesaktive liv som tolvåring på kjøkkenet i Skjennungstua, Nordmarka.
Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning i strategi, organisasjon og ledelse.