Igor er utdannet multimedia-designer på Noroff instituttet i Oslo. Her spesialiserte han seg innen grafisk og motion design og har syv års erfaring fra bransjen. Han er i dag konsulent og motion grafiker som ansatt i Geelmuyden Kiese siden 2016.

Igor har jobbet på multimediaprosjekter av forskjellig art og størrelse, dette har gitt han god erfaring med å jobbe i team og leverer arbeid som gir det lille. Noen av de siste prosjektene Igor har hatt omfatter blant annet animasjonsfilmer for Fjordkraft, animasjon for digitale skjermer for Aker Brygge, motion design for digitale skjermer på Paleet.