Mattis Bentzen er seniorkreatør i Geelmuyden Kiese. Han jobber med idé- og konseptutvikling og har ansvaret for den kreative leveransen på tvers av alle kanaler. Mattis har bred erfaring med alt fra de små kundene som trenger en tydelig stemme, til store aktører som skal opprettholde eller fornye sin posisjon. Han har vært med å utvikle ideer og konsepter for blant annet Avinor, TV2, Redd Barna, Sosial- og Helsedirektoratet, NKVTS, Telenor, Coop, VG, KLP, Jølstad Begravelsesbyrå og Veidekke. Han er flink til å engasjere seg slik at konseptet og helheten ivaretas uavhengig av kanal, og er opptatt av å lage tydelig kommunikasjon som engasjerer.

Mattis er utdannet Art Director fra Westerdals Reklameskole og har over 15 års erfaring fra byråene Virtual Garden, Kitchen Reklamebyrå og Dinamo.