Oslo | Bransje

Energirevolusjonen

 

Ingen bransjer er i større endring enn energibransjen. De viktigste endringsprosessene finner sted i Brussel.

I høst feiret Norge at det er 50 år siden borefartøyet «Ocean Traveler» satte i gang med den første prøveboringen på norsk sokkel. Det ble starten på det norske olje- og gasseventyret, som har gjort oss til et av verdens rikeste land.

Nå er festen over. Energisystemer verden over er i rask endring. Som energinasjon må vi dra nytte av vår kunnskap og teknologi for å tjene penger på det nye energimarkedet. Økt etterspørsel etter fornybar kraft i Europa, kombinert med smarte styringssystemer, flytter markedsmakten fra produsentene til forbrukerne. EU legger opp til et integrert og avkarbonisert europeisk energimarked, som gir energisikkerhet og arbeidsplasser. Til det trenger Europa norsk gass og fornybar strøm, i tillegg til vår kompetanse og teknologi.

Rammebetingelsene for det nye europeisk energimarkedet vil forhandles i løpet av de neste to årene. Deltakelse i dette arbeidet krever innsats fra både myndigheter og næringsliv i Norge og Brussel.

For oss i GK betyr endringer nye muligheter. Derfor tar vi gjerne en prat med deg som vil delta i utformingen av Europas nye energimarked.