Welcome to the jungle

Kapital, informasjon og distribusjon har aldri vært billigere. I bank- og finansnæringens nye jungel er det ikke lenger de store som spiser de små. Det er de raske som spiser de trege.

Bank- og finansbransjen står overfor en rekke endringer som utfordrer etablerte aktørers livsgrunnlag. Viktige endringer er regulatoriske.

EUs formål med PSD2 direktivet er å skaffe forbrukerne billigere og bedre banktjenester ved å fremme mest mulig innovasjon i sektoren. For å fremme konkurranse, tvinger man bankene til å åpne opp de såkalte APIene. Dette vil åpne for helt nye aktører i betalingsmarkedet, og vil påvirke norsk bank- og finansnæring de kommende tiårene. Selv om Norge ikke har en stemme i Europaparlamentet, har Brussels beslutningstakere et øre til bransjen. Her er ikke kommunikasjon og informasjon bare førstelinjeforsvar, det er eneste våpen.

Samtidig fortsetter digitaliseringskappløpet. Etablerte aktører møter konkurranse fra andre bransjer med tilgang på brukerdata. Vinneroppskriften er ikke å dekke forbrukernes behov i dag, men å forme behovet for i morgen. For skandinaviske banker vil innovasjonskulturen være et stort hinder. Skjønner skandinaviske banker og finanssektor hva slags nye tjenester folk vil ha?

Det vil komme mange nye dyr i bank- og finansjungelen, og naturlovene er i stadig endring. Her er det ikke lenger de store som spiser de små, men de raske som spiser de trege.

De raske bruker kommunikasjon for å øke farten.
 

Kontaktperson