Energirevolusjonen

Ingen bransjer er i større endring enn energibransjen.

Det er nå over 50 år siden borefartøyet «Ocean Traveler» satte i gang med den første prøveboringen på norsk sokkel. Det ble starten på det norske olje- og gasseventyret, som har gjort oss til et av verdens rikeste land.

Nå er festen over. Energisystemer verden over er i rask endring. Som energinasjon må vi dra nytte av vår kunnskap og teknologi for å tjene penger på det nye energimarkedet. Økt etterspørsel etter fornybar kraft i Europa, kombinert med smarte styringssystemer, flytter markedsmakten fra produsentene til forbrukerne. EU legger opp til et integrert og avkarbonisert europeisk energimarked, som gir energisikkerhet og arbeidsplasser. Til det trenger Europa norsk gass og fornybar strøm, i tillegg til vår kompetanse og teknologi.

For oss i GK betyr endringer nye muligheter. Derfor tar vi gjerne en prat med deg som blir berørt av disse endringene eller som selv ønsker å skape endring.