Fra bås til bord, fra regulering til salg

Byutvikling handler om endring og vekst. Noen ganger kan endring og vekst gjøre vondt. Skal man lykkes med en god prosess må man sikre at man tar hensyn til både formelle, menneskelige og lokale forhold. Vi kaller dette å kommunisere med hjernen, hjertet og med fotfeste.

Geelmuyden Kiese har lang erfaring med store og små byutviklingsprosjekter og kan tilby et tjenester fra A til Å i en planprosess. Vi gjør kontakten med myndigheter og offentligheten enklere og mer konstruktiv. Noen ganger er vi inne tidlig i prosessen og bistår, mens andre ganger kommer vi inn når det går politikk i byggesaker.

GK hjelper utviklere å komme tidlig og riktig inn i prosessen.

Hos GK får du bistand med å:

  • Utforme og skissere ideer
  • Medborgerdialog og involvere interessenter
  • Sondere inn mot de riktige myndighetene og beslutningstagerne
  • Utvikle og posisjonere plan
  • Håndtere interessenter gjennom prosessen
  • Følge opp den politiske prosessen
  • profilere stedet mot potensielle kunder og interessenter
  • Mediehåndtering

I Geelmuyden Kiese tror vi bedre informasjon gir bedre beslutninger gir et bedre samfunn. Åpenhet, ærlighet og positiv medvirkning er grunnpilarene når vi bistår våre kunder i å nå frem med sine budskap.

Kontaktpersoner