Dualog – Identitet

Dualog leverer den digitale plattformen og fartøy-til-land-kommunikasjon for maritime virksomheter. Selskapet ble grunnlagt i Tromsø. Dualogs oppdrag er å forenkle hverdagen ombord skip ved å sørge for stabile internet- og telefonforbindelser. Identiteten er basert på utforskning og visualisering av dialog og dualiteten i skip til land-kommunikasjon. Identiteten er forankret visuelt til Polarsirkelen – stedet der selskapet ble født. Prosessen resulterte i en skreddersydd logoskrift  og et logosymbol hvor dialogen og dualiteten er visualisert med en horisont. Målet med logoen var å styrke Dualog som et innovativt, vennlig, pålitelig og teknologisk selskap, og samtidig differensiere Dualog fra andre selskaper i samme bransje.