Hvis du ser noe – si noe

Av-og-til jobber for at flest mulig skal bruke alkovett. Særlig gjelder dette i situasjoner hvor foreldre og andre voksne drikker alkohol foran barn og unge. Sammen med dem har vi utviklet «Hvis du ser noe – si noe» som skal gjøre det lettere for folk flest å si i fra dersom de opplever problematisk alkoholforbruk foran barn.

Folk flest har de riktige holdningene når det gjelder drikking foran barn, det er handlingene som er problemet. Særlig vanskelig er det å skulle si i fra dersom man opplever at andre voksne drikker for mye foran sine barn. Vi definerte derfor disse som den viktigste målgruppen, og utviklet kommunikasjon som skulle senke terskelen og gjøre det mer sosialt akseptert å si i fra. Det handler ikke om å blande seg eller å ødelegge den gode stemningen, men om å bry seg og å ta ansvar.