Smart lading

Elektrifiseringen av samfunnet er godt nytt for miljøet, men en utfordring for det fysiske strømnettet. Når mer av forbruket flyttes fra fossile til fornybare energikilder, blir presset i strømnettet så stort at kapasiteten kan bli et problem. Derfor innfører NVE ny modell for nettleie fra 1/7 i år. Elvia har ansvaret for at mer enn to millioner nordmenn har strøm i stikkontakten. For å møte den elektriske fremtiden må vi i fellesskap utnytte kapasiteten i det eksisterende nettet smartere, slik at vi slipper kostbare utbygginger av de fysiske strømkablene.

Elvia har engasjert GK i utviklingen av et pilotprosjekt der et utvalg kunder tester en ny modell for beregning av nettleien. Denne skal motivere til en bedre fordeling av forbruket utover døgnet, slik at vi unngår toppene i forbruket. Dette er en kompleks problemstilling. Før vi kunne fortelle folk at det kommer en ny modell for nettleie måtte vi forklare hvorfor. Altfor ofte ser vi at endringer i samfunnet møter motstand fordi man ikke har forklart folk hvorfor endringene er nødvendig. Ved å forklare bakgrunnen for endringene, skaper vi større forståelse og aksept for at det er nødvendig å gjennomføre dem.

Denne filmen er, sammen med en rekke andre kommunikasjonstiltak, første ledd i et større kommunikasjonsløp som forklarer hvorfor vi gjør endringer, og gi folk kunnskap slik at de vet hva de skal gjøre for å bruke strøm smartere. Resultatene av piloten foreligger ikke ennå, men Elvia kommer til å dele resultatene åpent med samfunnet når de foreligger.