En politisk rockestjerne

ukebrev-44

Illustrasjon: Fredrik Edén

I august påla EU medlemslandet Irland å kreve tilbakebetalt 13 milliarder euro fra Apple. Begrunnelsen er at Apple ikke har betalt vanlig selskapsskatt på 11% til Irland, men forhandlet skatten ned til i overkant av 1% i 2013 og 2014. Brüssel kaller dette ulovlig statsstøtte. Vestager sier Apple burde ha forstått at avtalen var «too good to be true», og avviser påstander om at hun forsøker å endre irsk lov med tilbakevirkende kraft.

Apple sjef Tim Cook kaller EU vedtaket «political crap», og lederne i USAs 185 største virksomheter har sendt skriftlig protest til EU der de ber Angela Merkel gripe inn. Vestager får støtte blant annet fra den franske finansministeren Michel Sapin som kaller EU vedtaket «entirely legitimate».

Fremveksten av gigantselskaper truer legitimiteten i kapitalismen fordi konkurransen mellom små og store selskaper forrykkes i de stores favør. Slike tendenser til monopolisering ser vi ofte i kjølvannet av store teknologiskift. Tidsskriftet Economist skriver at store amerikanske selskapers andel av BNP økte fra 33% i 1994 til 46% i 2013. Samtidig må vi tilbake til 1970-tallet for å registrere færre bedriftsetableringer i USA. For første gang på lenge er det flere selskaper som dør enn som fødes. Tidligere var det en sammenheng mellom selskapsprofitt, og viljen til å skape arbeidsplasser. Det er det ikke lenger. Selskapsetableringer i skatteparadiser, og armeer av lobbyister sikrer at overskudd forblir på eiernes hender uten å tilflyte fellesskapet. Slik er skatt blitt uunngåelig for individer, men et forhandlingsspørsmål for store bedrifter. Slik blir dessverre også kapitalismen utålelig for folk flest.

I dette perspektivet er Margrethe Vestagers kamp sivilisatorisk. En kapitalisme som ikke gagner folk flest, må reguleres annerledes. Det er politikernes oppgave. Ingen har bedre forutsetninger for å løse en slik oppgave enn Vestager. Hun er høyt respektert på tvers av partilinjer i sitt hjemland Danmark. Hun er strategisk, kunnskapsrik, intelligent, alltid godt forberedt og uredd. Hun er i hvert fall ikke redd Tim Cook og 185 amerikanske CEOs. Tvert imot forstår hun at kapitalismen noen ganger må beskyttes mot kapitalistene.

Så ikke la deg lure av at Margrethe Vestager er glad i å strikke og bake boller.  I tillegg har hun stor appetitt for epler.

Hold fast og hold ut!
Hans Geelmuyden