top07

Brusselkontoret ble etablert i 2001 og ble en del av Geelmuyden Kiese i 2015. Vi bistår norske bedrifter og organisasjoner med kompetent veiledning i EU-og EØS-spørsmål og med utvikling av lobbykampanjer.

Bli sett, hørt og forstått i EU

Geelmuyden Kiese overtok 1. september 2015 Brusselkontoret, som har bistått norske bedrifter og organisasjoner med kompetanse og veiledning i EU-og EØS-spørsmål siden 2001.

Vår oppgave er å identifisere og utvikle det handlingsrommet EU-samarbeidet og EØS-avtalen skaper. Gjennom vår lange tilstedeværelse i Brussel hjelper vi våre kunder med å bli sett, hørt og forstått i EU.

Om oss

Geelmuyden Kiese Brussel er det norske rådgivningsmiljøet med lengst fartstid i EU-hovedstaden. EØS-avtalen innebærer at EU-lovgivning får direkte konsekvenser i Norge, og fraværet av formell norsk deltakelse i beslutningsprosessene gjør det er enda viktigere for næringslivet å ligge i forkant av prosessene. Vårt mål er å bistå våre kunder med å bli sett, hørt og forstått i Brussel gjennom innsikt og tilstedeværelse der beslutningene fattes. Vi hjelper våre kunder med å ligge i forkant av politikkutviklingen og se sammenhenger mellom organisasjonens målsetninger og europeiske interesser.

Geelmuyden Kiese Brussel er opptatt av åpenhet og vi er registrert i Europakommisjonens og Europaparlamentets felles Transparency register.

Våre kompetanseområder inkluderer

 • Energi
 • Klima og miljø
 • Avfall og sirkulærøkonomi
 • Digitalt indre marked
 • Finans- og kapitalmarkedsintegrasjon
 • Transport og infrastruktur
 • Forskning og utvikling

 

Innsikt

Kunnskap om politikkutviklingen i EU er en forutsetning for å forstå hvordan EU påvirker din organisasjon, og en forutsetning for å ligge i forkant av regulatoriske endringer. Som en aktiv rådgiver og sparringspartner holder vi din organisasjon oppdatert på utviklinger som kan ha betydning for organisasjonens virksomhet og konkurranseevne.

Innsikt om europeisk politikkutvikling er også viktig i strategiprosesser. Vi bruker vår tilstedeværelse i Brussel til å utvikle analyse og innsikt som gjør det mulig for din organisasjon å se, høre og forstå hva som skjer i EU.

Geelmuyden Kiese tilbyr:

 • Overvåkning av EU- og EØS-relevante politiske prosesser
 • Rapporter og analyser
 • Nyhetsoppdateringer

 

Myndighetskontakt

Gjennom EØS-avtalen blir norske aktører direkte berørt av de politiske prosessene i EU. Norske lover og regler har svært ofte sitt utgangspunkt i Brussel. Vi har i en årrekke bistått tunge norske aktører med å utnytte og utvikle det handlingsrommet som finnes for norsk medvirkning.

Geelmuyden Kiese kan bidra til å utforme målrettede strategier for europeisk myndighetskontakt. Vår lange erfaring, vårt nettverk i EU-institusjonene og forståelse av europeisk politikkutvikling muliggjør at strategien gjennomføres effektivt.

Geelmuyden Kiese tilbyr:

 • Politisk analyse
 • Forhandlingstrening
 • Strategiutvikling
 • Planlegging og organisering av arrangementer og høringer
 • Operativ bistand med myndighetskontakt

 

Kompetanseheving & foredrag

Vi organiserer jevnlig seminarer og kurs for privat og offentlig sektor som ønsker å bygge kunnskap om EU som sådan eller innenfor utvalgte politikkområder. Gjennom mangeårige prosjekter i Serbia, Kroatia, Makedonia og Bosnia-Hercegovina har vi bistått myndighetene i forberedelsene til EU-medlemskap.

Geelmuyden Kiese tilbyr også coaching for deg som skal jobbe aktivt med EU-spørsmål og ønsker en innføring til hvordan Brussel fungerer. Våre kursopplegg legger stor vekt på aktiv deltakelse og på å skape engasjement.

Geelmuyden Kieses medarbeidere blir ofte brukt som foredragsholdere innenfor ulike områder av EU-samarbeidet og om Norges forhold til EU.

Geelmuyden Kiese tilbyr:

 • Seminar
 • Kurs og personlig coaching
 • Foredrag
 • Nettbaserte plattformer for læring

 

Kontakt
Geelmuyden Kiese Brussel
Rue du Trône 61,
1050 Brussel, Belgia

Tlf: +32 473 97 87 60
E-post: paal.frisvold@gknordic.com