GULLKORN I LÅNTE FJÆR

The_copycat_doll_L_v2

«Å ha én coverlåt på repertoaret lever de fleste artister godt med. Om det er det eneste man har å by på ender man fort opp på et slitent høyfjellshotell uten spesielt hengivne fans». Dette skrev Trygve A. Tønnessen i kommentar på medier24.com forrige uke.

Sist torsdag kontaktet GK sekretariatet i KOMM for å få oversendt juryinstruksen for Gullkorn. Vi fikk oversendt «Regler for Gullkorn», men til tross for purringer fikk vi aldri oversendt juryveiledningen som vi ba om. Veiledningen fikk vi til slutt fra et av årets jurymedlemmer. I juryinstruksen kan vi blant annet lese;

Dersom det er flere bidrag med tilnærmet like god effekt, kan juryen også legge vekt på innovasjon/originalitet, men dette er ikke et krav i seg selv. Gullkorn er ikke en kreativitetskonkurranse. Det betyr at det for eksempel ikke er negativt om ideen er hentet fra et annet land. Effekten avgjør.

Formuleringene må ha kommet som bestilt for flere av deltakerne. Instruksen åpner for å premiere kopiering og gjenbruk av utenlandske ideer. Preben Carlsen i Trigger var selv ansvarlig for utvikling av Gullkorn 2015 da han satt i KOMM styret. Jeg vet ikke om det ligger hverken styre- eller årsmøtevedtak bak formuleringene. Du kan lese resten av instruksen her.

For å sikre at farsen Gullkorn 2015 ikke gjentar seg, har Geelmuyden Kiese utarbeidet et forslag til ny juryinstruks til bruk ved fremtidige kåringer. Administrerende direktør og KOMM styremedlem Nina Riibe vil på vegne av Geelmuyden Kiese Norge be om at saken kommer opp i neste styremøte i KOMM, med sikte på at det utvikles ny Gullkorn instruks som kan vedtas på foreningens årsmøte våren 2016. Og for god ordens skyld; GK er blant de mestvinnende byråene i Gullkorn de siste årene, og vant Gullkorn sammen med KIWI for «Årets virksomhetskommunikasjon» i år. Når vi tar dette initiativet, er det ikke som dårlige tapere, men som gode vinnere.

Krav om originalitet, kreativitet og innovasjon er minimumskriterier for å sikre Gullkorn relevans og troverdighet. Kreativitet er kommunikasjonens hjerte. I dag kan arbeider som avvises i Gullblyanten gå til topps i Gullkorn. Det er pinlig.

Hold fast og hold ut!

Hans Geelmuyden og Trygve A. Tønnessen