Merkevareplattform

En merkevare er mer enn logoer og slagord. Det er summen av historiene som blir fortalt om en virksomhet. Det er hvordan virksomheten blir oppfattet, ikke nødvendigvis hvordan du vil at virksomheten skal bli oppfattet.

En merkevareplattform er et strategisk verktøy som beskriver hvem man er, hva man står for og hvordan man skaper verdi for målgruppene og samfunnet.

Den gir retning for all kommunikasjon og alt annet arbeid i virksomheten.

Den hjelper virksomheter med å være konsistente i hva de sier og gjør. Men den må ta utgangspunkt i organisasjonen man faktisk har.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med merkevareplattform?
Ta kontakt i dag!