Fra «Golden Hour» til «Golden Minutes»

En krise rammer når du minst venter det. Terror, datakriminalitet og sosiale medier har gjort oss mer sårbare. Er du beredt på det som fort kan skje?

Krisetelefon 24/7: +47 416 12345

I Geelmuyden Kiese definerer vi en krise som en hendelse som brått rokker ved tilliten til virksomheten. Det finnes mange typer kriser, men felles for dem alle er at de rammer når du minst venter det. Da er det viktig å være godt forberedt.

Kriser setter organisasjoner på store prøver fordi etterspørselen etter informasjon er tilnærmet ubegrenset, samtidig som tilbudet av organisatoriske ressurser er begrenset. Dessuten utvikler kriser seg raskere i dag enn tidligere. Vi sier at «the Golden Hour» har blitt til «the Golden Minutes». På Facebook og Twitter blir krisen omtalt og delt av flere tusen personer i løpet av sekunder.

I Geelmuyden Kiese har vi håndtert små og store kriser i over 25 år. Man blir bare god på ting man gjør ofte. Kriseteamet vårt består av erfarne linjeledere som vet hvordan det er å lede under kriser, og som er eksperter på å gi operativ støtte i pressede situasjoner.

For oss handler god krisehåndtering om å normalisere forretningsdriften så raskt som mulig. For å klare dette må du ta de riktige strategiske beslutningene og gi riktig informasjon til riktig interessent til riktig tid. Det er dette vi hjelper deg med.

Gjennom handlekraftig håndtering og proaktiv kommunikasjon vil du kunne forebygge kriser, begrense skadeomfanget og opprettholde troverdighet og tillit hos dine interessenter.

Vi hjelper deg og din virksomhet før, under og etter krisen.

Før

 • Risikovurderinger
 • Utvikling og revidering av rutiner, verktøy og planverk
 • Talspersontrening
 • Planlegge, gjennomføre og lede, samt evaluere beredskapsøvelser
 • 24/7 beredskap (MRT)
 • Kurs og foredrag

 

Under

 • 24/7 bistand og eget beredskapsrom
 • Strategisk rådgivning
 • Operativ håndtering av media og interessenter
 • Medieovervåkning og rapportering

 

Etter

 • Debrief og analyse etter hendelse
 • Utvikling av plan for omdømmebygging og kommunikasjon
 • Revidering av rutiner, verktøy og planverk

 

Kontakt