Samfunns- og myndighetskontakt

I Geelmuyden Kiese tror vi bedre informasjon gir bedre beslutninger og et bedre samfunn. Åpenhet, ærlighet og positiv medvirkning er grunnpilarene når vi bistår våre kunder i å nå frem med sine budskap.

I en jungel av stemmer er det vanskelig å bli hørt av de rette menneskene til rett tid. Offentlig forvaltning og myndigheter har komplekse beslutningsstrukturer og saksprosesser, og kjennskap til og innsikt i hvordan disse prosessene fungerer er avgjørende for å vinne frem med sitt budskap. Med bred sammensatt politisk erfaring og kompetanse bistår vi våre kunder i prosessen for medvirkning i samfunnet. Vi identifiserer kundens endringsmål, gjennomfører grundige analyser, utarbeider en kommunikasjonsstrategi og bistår med utførelsen av tiltak.

Kontakt