Stockholm | Bransch

Welcome to the jungle

 

Kapital, information och distribution har aldrig varit billigare. I bank- och finanssektorns nya djungel är det inte längre de stora som äter de små. Det är de snabba som äter de långsamma.

Bank- och finanssektorn står inför en rad förändringar som utmanar de etablerade aktörernas affärsmodeller. Några av de viktigaste förändringarna rör regelverket.

EU: s mål med PSD2-direktivet är att ge konsumenterna billigare och bättre banktjänster genom att främja de mest innovativa aktörerna i branschen. För att främja konkurrens tvingar man bankerna att göra sina API:er offentliga. Detta kommer att öppna upp för helt nya aktörer på betalningsmarknaden och kommer också att påverka den svenska bank- och finanssektorn de kommande decennierna. I detta arbete är det viktigt att Bryssels beslutsfattare lyssnar på branschen. Här är kommunikation och information ett viktigt verktyg.

Samtidigt fortsätter digitaliseringskapplöpningen. Etablerade aktörer möter konkurrens från andra branscher som har tillgång till användaruppgifter. Vinnaren är inte det företag som lyckas att tillgodose konsumenternas behov idag, utan det företag som formar morgondagens behov. För skandinaviska banker kommer innovationskulturen att vara ett stort hinder. Erbjuder skandinaviska banker och finanssektorn den sortens tjänster som människor efterfrågar?

Det kommer att uppkomma många nya djur i bank- och finansdjungeln och naturlagarna är i ständig förändring. Här är det inte längre de stora som äter upp de små utan de snabba som äter de långsamma.

De snabba använder sig av kommunikation för att öka farten.