Stockholm | Bransch

Energievolutionen

 

Ingen bransch är i större förändring än energibranschen. Och några av de viktigaste förändringsprocesserna äger rum i Bryssel.

Vid FNs klimatkonvention i Paris 2015 enades världens ledare om målet att få den globala uppvärmningen att stanna under 2 grader och att vi ska sträva mot ett mål på 1,5 grader. För att klara det måste omställningen från fossila bränslen till förnybar energi ta fart. År 2014 var andelen förnybar energi i Sverige 53 procent av den totala energianvändningen, vilket gör oss till en av de främsta på området inom EU.

Ökad efterfrågan på förnybar energi i Europa kombinerat med smarta styrsystem flyttar makten från producent till konsument. EU planerar en integrerad och avkarboniserad energimarknad som ska generera energisäkerhet och arbetstillfällen. Svenska företag och organsiationer har mycket kunskap att bidra med i den processen

Ramverket för den nya europeiska energimarknaden kommer att förhandlas inom loppet av de närmsta två åren, och i det arbetet bör både myndigheter och näringsliv i Sverige och Bryssel medverka.

För oss på GK innebär förändringar nya möjligheter. Därför bjuder vi gärna in till samtal med dig som vill delta i utformningen av EU:s nya energimarknad.

För kontakter med vårt Brysselkontor