Stockholm | Bransch

Offentlig kommunikation – kommunikation på ett minfält

 

Att kommunicera som offentlig myndighet och organisation är en särskild disciplin. Det kräver en djup förståelse för komplexa intresseförhållanden, och förståelse för det dagliga arbetet i myndigheter och politiska organisationer.

Kommunikation med eller som en offentlig myndighet kan vara en balansgång. Det gäller så väl internkommunikation som när offentliga myndigheter ska kommunicera externt. Vi på GK har en god förståelse för offentliga problemställningar och har stor erfarenhet av att kommunicera i ett brokigt och komplext landskap av intressenter, där hänsyn till organisationen väger lika tungt som kommunikationens effekter. Det är den förståelsen som gör att vi kan skapa effektiv kommunikation, som trots politiska och organisatoriska krav skapar en önskad förändring hos målgruppen.

Vi arbetar med allt från offentliga kampanjer till utveckling av styrelsers kommunikation och organisationsutveckling. Vi arbetar också med organisationer som befinner sig i mellanlandet mellan privat och offentligt. Vi kan det offentliga Sverige och vi hjälper er som ska kommunicera med dess aktörer genom att förklara systemen och logiken bakom. Det kräver insikt och tålamod, och inte minst respekt för det system man försöker påverka.

Geelmuyden Kiese kan leverera:

  • Kampanjer
  • Varumärkesstrategi för myndigheter och organisationer
  • Internkommunikation
  • Politisk påverkan
  • Organisationsutveckling
  • Hjälp till nordiska politikerveckorna