Stockholm | Bransch

Från ax till limpa, från reglering till försäljning.

 

Stadsutveckling handlar om förändring och tillväxt. Men en förändring är inte alltid smärtfri. För att lyckas med en bra process måste man ta hänsyn till såväl formella krav som mänskliga och lokala förhållanden. Vi kallar det att kommunicera med hjärna, hjärta och med båda fötterna i den lokala myllan.

Geelmuyden Kiese har lång erfarenhet av såväl stora som små stadsutvecklingsprojekt och kan erbjuda tjänster från ax till limpa – från planeringsprocess till utförande och utvärdering. Vi ser till att kontakten med myndigheter och allmänheten blir smidig och konstruktiv. I vissa fall bistår vi våra uppdragsgivare i början av en process, i andra fall är vi en partner för politisk påverkan.

Geelmuyden Kiese hjälper utvecklare att komma tidigt och rätt in i processen.

På Geelmuyden Kiese får du hjälp med:

  • Att planera och utforma idéer
  • Att utforma och bedriva medborgardialog och involvera intressenter
  • Kontakt med relevanta myndigheter och beslutsfattare
  • Utveckling och positioneringsplan
  • Hantera intressenter under processens gång
  • Uppföljning av den politiska processen
  • Profilera området/byggprojektet för potentiella kunder och intressenter
  • Mediehantering

På Geelmuyden Kiese tror vi att bra och tydlig information skapar förutsättningar för bättre beslut som i sin tur bidrar till ett bättre samhälle. Öppenhet, ärlighet och positiv delaktighet är hörnstenar när vi hjälper våra kunder att nå ut med sina budskap.