Energievolutionen

Ingen bransch är i större förändring än energibranschen.

Vid FNs klimatkonvention i Paris 2015 enades världens ledare om att bromsa den globala uppvärmningen. Målet är att behålla temperaturhöjningen under 2 grader, allra helst runt 1,5 grader.

Trots ambitiösa mål, är den reella omställningen långsam. För att fullfölja Parisavtalet och bistå Agenda 2030 måste fler aktörer vara en del av förändringen, däribland genom att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor i större utsträckning.

Ökad efterfrågan på förnybar energi i Europa kombinerat med smarta styrsystem flyttar makten från producent till konsument. EU planerar en integrerad och avkarboniserad energimarknad som ska generera energisäkerhet och arbetstillfällen. Svenska företag och organisationer har mycket kunskap att bidra med i processen till en miljösmartare Europeisk ekonomi.

Samtidigt har Sverige ett nytt klimatpolitiskt ramverk sedan Januari 2018. Det ny ramverket innefattar en ny lag, nya mål och ett klimatpolitiskt råd. Målet är en växthusgasneutral ekonomi år 2045, med hjälp av transparens och ansvarsskyldighet.

För oss på GK innebär förändringar nya möjligheter. Därför bjuder vi gärna in till samtal med dig som vill delta i utformningen av EU:s nya energimarknad.