Offentlig kommunikation – Att kommunicera med många målgrupper

Kommunikationsarbetet för offentliga myndigheter och organisationer är ett säreget hantverk. Det kräver djup förståelse för komplexa intresseförhållanden och insikt i det dagliga arbetet hos myndigheter och politiska organisationer.

Att kommunicera med eller som offentlig myndighet är en balansgång. Det gäller både internkommunikation och när myndigheter kommunicerar med sin omvärld. GK har spetskompetens som tillåter god förståelse för offentliga problemställningar. Vi har stor erfarenhet av att kommunicera i – och med – ett brokigt landskap av intressenter. Vi vet att hänsyn till organisationen är lika viktigt som kommunikationens effekt. Det är den finkänsligheten som möjliggör effektiv kommunikation som skapar en önskad förändring hos målgruppen, trots politiska och organisatoriska krav.

Vi har erfarenhet från offentliga kampanjer, utveckling av styrelsers kommunikation och organisationsutveckling, men arbetar även med organisationer som befinner sig i mellanlandet mellan privat och offentligt. Vi kan det offentliga Sverige och vi vet hur man kommunicerar med offentliga aktörer. Genom en djup förståelse för existerande system och underliggande logik, samt insikt och tålamod möjliggör vi förändring.

Geelmuyden Kiese kan leverera:

  • Kampanjer
  • Varumärkesstrategi för myndigheter och organisationer
  • Internkommunikation
  • Politisk påverkan
  • Organisationsutveckling
  • Hjälp till nordiska politikerveckorna