Från ax till limpa – från reglering till försäljning.

Stadsutveckling handlar om förändring och tillväxt. Men förändring är inte alltid smärtfritt. En bra process kräver hänsyn till formella krav, tillika mänskliga och lokala förhållanden. GK kallar det att kommunicera med hjärna, hjärta och med båda fötterna i den lokala myllan.

Vi har lång erfarenhet av både stora och små stadsutvecklingsprojekt kan bistå med support i hela handlingsförloppet – allt från planeringsprocess till utförande och utvärdering. Vi hjälper till med kontakten till myndigheter och allmänheten och ser till att det är en smidig och konstruktiv process. Vi kan bistå våra uppdragsgivare i början av en process, likaväl som att vara en partner för att skapa politisk påverkan.

Geelmuyden Kiese hjälper aktörer att bli tidigt delaktiga i stadsutveckling, likaväl som att se till våra kunder intar en optimal position i processen. Vi tror att bra och tydlig information skapar förutsättningar för bättre beslut som i sin tur bidrar till ett bättre samhälle. Öppenhet, ärlighet och positiv delaktighet är hörnstenar när vi hjälper våra kunder att nå ut med sina budskap.

Geelmuyden Kiese hjälper dig med:

  • Att planera och utforma idéer
  • Att utforma och bedriva medborgardialog och involvera intressenter
  • Kontakt med relevanta myndigheter och beslutsfattare
  • Utveckling och positioneringsplan
  • Hantera intressenter under processens gång
  • Uppföljning av den politiska processen
  • Profilera området/byggprojektet för potentiella kunder och intressenter
  • Mediehantering