Kunder

Urval
AIG, Anaplan, Artby, Bosch, Canon,
Do-be Consulting, Esen Esports, EF, 
HyperX, InterSystems, Kingston Technology, Kosan Gas, 
 Mastercard, NEC, Pågen, Ricoh, SevenDay Finans, Siemens,
Skanska, Silva, Svegro, Sveriges Bryggerier, Sveriges Elevkårer, 
Stiftelsen Stora Sköndal, Uber, Visiba Care, Topfibre, Twitch, Åklagarmyndigheten