Axel är trainee på Geelmuyden Kiese och är involverad i många olika projekt inom både PA och PR.

Axel har en fil.kand i medie- och kommunikationsvetenskap från Stockholms universitet. Utöver detta har han studerat bland annat projektledning och freds- och konfliktvetenskap vid Malmö Universitet. Senast kommer Axel från en praktik på BCW.